کاربرد تیر آهن

تیر آهن یا تیرچه ساپورت است که در ساخت و ساز استفاده می شود. این تکیه گاه اصلی افقی سازه ای است که تیرهای کوچکتر را پشتیبانی می کند. گریدرها اغلب دارای مقطع تیرآهن متشکل از دو فلنج تحمل کننده بار هستند که توسط یک شبکه تثبیت کننده از هم جدا شده اند ، اماContinue reading “کاربرد تیر آهن”