در صورتی که عشق دارید در خلیج عجم قایق سواری کنید اما دارایی به جهت شما اصلی دارد، ارزانترین انواع قایق، کایاکهای پدالی و پارویی میباشند. همین قایق صرفا 23 متر ارتفاع دارااست ولی گشوده هم این قایق را اهمیت اطمینان میتوان قایق مجللی دانست كه هركسی آرزوی سوار شدن بر آن را دارد. هم اکنون به جهت تولید محل مطلوب بر روی بدنه ی قایق، مانند ویدیو نصیب معلوم شده را برش می‌دهیم تا پارو در جای مطلوب قرار گیرد.پس از اتصال موتور و پارو به بدنه ی موتور و جاباتری را به سطح یونولیت میچسبانیم.در این تراز به جهت خاموش واضح کردن قایق موتور از کلید راکر استعمال میکنیم و بوسیله ی سیم افشان صحیح مانند ویدیو در بین باتری و موتور و کلید راکر رابطه برقرار میکنیم. یکی از بزرگترین پروژه های عمرانی دنیای باستان شبکه سوئز مصر است. نیز درحال حاضر یکی از اتصالات حیاتی در تولید همین قایق موتوری را پیش رو داریم. همانند قبلی این تدریس نیز از دوسته وسایل بدور ریختنی و الکترونیکی تشکیل شده است.وسایل بازیافتی آن شامل یونولیت، چوب بستنی ، در نوشابه می باشد و لیست قطعات الکترونیکی آن به توضیح پایین می قایق بادی دیجی کالا باشد. صحیح مانند تصویر تحت اصلی مته یک ترک بر روی سطح در نوشابه ایجاد کرده و سپس شفت آرمیچر را از آن عبور می دهیم.دقت داشته باشید که همین حفره دقیقا در مرکز در نوشابه قرار گیرد. همانطور که در تصویر تماشا میکنید شش شیار روی در نوشابه تولید کرده و چوب بستنی های انقطاع شده را در همین شیار ها قرار میدهیم.توجه داشته باشید که مسافت های فی مابین شیار ها یکسان و چوب بستنی ها نیز درست ترازو یکدیگر باشند. اکنون چوب بستنی هارا به قطعات متساوی تقسیم کرده و برای استحکام اکثر و ضدآب شدن، به دور آن را چسب نواری میزنیم.حال این قطعات را در برش های تولید شده روی در بطری قرار میدهیم. اصلی توجه به طراحی ویژه همین وسائل می قدرت گفت قایق پرنده هواپیمایی وجود ندارد که به آن قابلیت و امکان آب نشینی داده اند بلکه قایقی(از حیث انتظارات عملیاتی) هست که به آن امکان پرواز در ضمن به کارگیری از یک پدیده فیزیکی ساده را داده اند. موتور کشتی دیزلی می باشد که به تازگی در درحال حاضر استفاده از انرژی هستهای به جهت ایجاد توان میباشند البته تمامی کشتیها حالا اساسی موتور به جهت پیشرانش میباشند .

ایندکسر