به جهت نمونه درصورتیکه باتری 100AH و 12V داشته باشیم و مصرف ما 500 وات باشد روزگار برق دهی به رخ پایین است. در UPS های آنلاین منبع حساس تامین جریان الکتریسیته به جای الکتریسیته شهری، باتری است. لذا توصیه می گردد قبل از خرید کردن از مشاوره مجانی مهندسین ایولتکس در محل به کار گیری نموده و به وسیله وسایل اندازه گیری ظریف مقدار مصرف به صدق ترازو گیری گردیده و در نهایت UPS و باتری مناسب گزینش گردد. اما در فعالیت دارای اندازه گیری دقیق بوسیله آمپر متر معین می گردد. در نمونه فوق گنجایش 640 ولت آمپر حد اقل گنجایش مورد نیاز به جهت بار 400 وات می باشد. زمانی که الکتریسیته شبکه در موقعیت نوسانی از قبل تنظیم شده قرار دارد، بار مستقیماً از الکتریسیته نتورک تغذیه می کند. طبق تحقیقات کمپانی باتری و یو پی اس ایولتکس ( evoltex ) به جهت ارزیابی توان مورد نیاز در او‌لین قدم بایستی دستگاه ها و تجهیزاتی که می بایست در صورت جدا برق واضح باقی بماند رو مشخص نمود. این دستگاه در بین الکتریسیته شهری و تجهیزات برقی قرار گرفته و در شکل انقطاع برق شهری، برق تجهیزات را از نحوه باتری تامین می نماید. خصوصیت جذاب UPS های تبدیل دلتا این است که در صورت لزوم یو پی اس را دارای تیم هایی از ژنراتور ها سازگار می کند و نیاز به سیم کشی و یا اتصال به ژنراتور های خیلی تبارک را از دربین می برد. همین گونه در دوران وجود الکتریسیته اصلی ترانسفورماتور برق خروجی را تثبیت می نماید. در زمانه قطع الکتریسیته وارد مدار شده و از روش باتری ها برق تجهیزات را تامین می کند. ترانسفورماتور در تجهیزات UPS های صنعتی، نقش یک تهویه کننده الکترونیک را باتری یو پی اس صبا 65 آمپر دارد. بعد از رجوع و برگشت برق انرژی تجهیزات مجددا از روش برق شهر تامین شده و باتری ها هم شروع به شارژ شدن می کنند. محیطی که UPS در آن کارگزاشتن میشود باید به دور از گرد و غبار باشد چرا که تبادل حرارت را حیاتی خلل مواجه می‌نماید و سبب ساز ناچیز شدن ارتفاع عمر آن میشود. بدون در نظر گرفتن اینکه به دنبال هزینه کم یا هستیم یک مقدار قدرت مصرفی معین خواهید داشت که می بایست بر پایه آن تصمیم گیری نماییم. ولت آمپر یک مقیاس ترازو گیری استاندارد به جهت اندازه گیری گنجایش UPS می باشد. اقتدار باتری بر مبنا آمپر ساعت AH می باشد. توان یو پی اس: توان خروجی منشا تغذیه فارغ از وقفه بر مبنا کیلو ولت آمپر KVA است.

ایندکسر