همین شیر ها بر خلاف شیر های معمولی می توانند موقعیت های متمایز را بین 0 و 1 ارائه دهند و برای مواقعی که به کنترل دقیق، حرکت قابل انعطاف و بدون شوک و توقف در نقطه ای دلخواه حیاتی قدرت بالا نیاز هست از این شیر ها به کار گیری می شود. هر یونیت هیدرولیک تیم ای از شیر های هیدرولیک هست و حساس یک طراحی دقیق می قدرت این شیرها را بر روی یک بلوک مرکزی هیدرولیک تعبیه کرد و همانگونه که گفته شد از هر شیر هیدرولیک برای تغییر‌و تحول جهت حرکت سیال، تهیه و تنظیم فشار یا این که تهیه جریان محل ورود به عملگر هیدرولیک مربوطه به کارگیری نمود. در جاهایی که حرکت رفت و برگشتی مطرح باشد از سیلندر هیدرولیک استعمال می شود و در واقع توانمند به ایجاد نیروی فشاری و در مواقعی نیروی کششی می باشد. جاهایی که حرکت رفت و برگشتی مطرح باشد از سیلندر هیدرولیک استفاده می شود و در واقع حاذق به ایجاد نیروی فشاری و در مواردی نیروی کششی می باشد. خیلی اساسی می باشد که بتوانید نیروی یونیت خود را ارزیابی کنید. پمپ هیدرولیک به عبارتی قلب یونیت هیدرولیک می باشد که وظیفه ساخت دبی و انتقال سیال هیدرولیک از یه نقطه به نقطه دیگر را دارد. امروزه در دانش هیدرولیک انتقال قدرت به واسطه سیال روغن و ایجاد فشار در فضای بسته صورت می گیرد و هدف از این فعالیت ایجاد حرکت و در اختیار گرفتن یک یا چندین عملگر هیدرولیکی می باشد. رکسان پارسیان سازنده یونیت هیدرولیک , همین افتخار را دارد در حوزه ی طراحی و تولید سیستم های هیدرولیکی به ویژه یونیت هیدرولیک بر پایه علم و علم و همینطور تجربه ی زیاد قدم بر می دارد. طراحی مناسب مخزن از جمله دست اندرکاران اثرگذار در بالا بردن بازدهی و قدمت قطعات سیستم هیدرولیک می باشد. اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه یونیت پمپ هیدرولیک بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

ایندکسر