نبود پتاسیم ممکن است در صورتی رخ دهد که شخص پتاسیم کافی را از رژیم غذایی خویش دریافت نکند یا این که از نحوه اسهال و یا استفراغ طولانی دفع شود. هیپوکالمی در اشخاصی که به بیماری التهابی روده (IBD) یا این که بیماریهای دستگاه گوارش که باعث به اسهال یا استفراغ مداوم و شدید میشوند رایجتر است. این مسئله بهخصوص در کسانی اتفاق میافتد که نمک یا سدیم متعددی مصرف میکنند. سطح های بالای پتاسیم و سدیم زیر هم به پرهیز از فشار خون بالا کمک میکند. تناسب اندام و کار روزانه: كاهش وزن و کار ورزشی روزمره سبب ساز كاهش فشار خون و تهیه سطح قند تن می شود. علاوه بر این، ذیل بودن سطح پتاسیم منجر می شود مقدار زیادی کلسیم از شیوه ادرار از بدن دفع شود که بر تندرست استخوان ها خرید مونو پتاسیم فسفات اثر گذاری می گذارد. موز به استدلال سطح های بالای تریپتوفان که بدن به سروتونین تقویت کننده خلق و خوی و خو تبدیل میکند، می تواند برای غلبه بر افسردگی اثر گذار باشد. موز یکی از از جذابترین و دوست داشتنیترین میوههای دنیا است. انتقال پتاسیم از برگها و ساقهها بهسمت دانه نسبت به فسفر و نیتروژن کمتر است. احساس ضعف ماهیچهای: پتاسیم در تبدیل قند خون به گلیکوژن دارای می باشد بنابراین، وقتی که تراز آن زیر باشد فرد در ارتفاع روز یا این که هنگام فعالیت روزمره احساس ضعف ماهیچهای میکند. حساس همین حال، تعادل اصلی است. فواید زیادی کلیدی این میوه رنگ زرد دارای ربط است. موز حاوی مقادیر زیادی فروکتولیگوساکارید است. موز نارس حاوی قند کمتر و فیبر بیشتری به شکل نشاسته و پکتین غیرقابل هضم است. موز سرشار از فیبر می باشد که می تواند به هضم منظم کمک کند. موز به جهت قلب خرید پتاسیم کلراید خوراکی شما موءثر است. چنین موزهایی پری بیوتیک هستند؛ به این معنی که پرورش فلور اثر گذار در رودهها را ارتقاء میدهند. این به جذب آرام کربوهیدراتها و کاهش افزایش تراز قند خون امداد میکند. همین در حالی هست که سوای مصرف کود پتاسیمی، کاربرد کود ازت به تنهایی جذب نیتروژن و عملکرد را به مقدار قابل توجهی ارتقاء نمی دهد که از نتیجه های این طرح نیز مشهود است. اهمیت همین اکنون افراد دچار به بیماری همگی و اهمیت رژیم های پتاسیم محدود طبق معمول واجب میباشد میزان مصرف پتاسیم خود را روزمره پایین 2000 میلی گرم نگه دارند.

ایندکسر