سدیم هیدروکسید مرک ( sodium hydroxside ) که با نام تجاری کاستیک سودا و اسم عامیانه سود سوزآور و نامهای دیگر نظیر سود کاستیک، سود جامد، سود مایع، سدیم کاستیک، سود پرک و هیدرات سدیم هم شناخته میشود، مادهای جامد و سپید رنگ حیاتی فرمول شیمیایی NaoH یک گشوده بسیار قوی بوده و به برهان خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فرد بفردی که داراست در اکثری از صنعت های گوناگون کاربرد داراست این ماده بصورت مایع و جامد (عمومأ بصورت پرک ) میباشند که رخ مایع آن محلول در آب و فرم جامد آن حساس خلوص بالایی میباشد. سود پرک در اصطلاح علمی ، به عبارتی ماده شیمیایی سدیم هیدروکسید هست با فرمول شیمیایی NaOH و اصلی نام تجاری کاستیک سودا Caustic sodaa است ، که از در کنار نیز قرار گرفتن سه عنصر سدیم ، اکسیژن و هیدروژن تشکیل میشود. یکی از از خطرات بسیار جدی که همین ماده شیمیایی به جهت بدن دارد، تماس این ماده حیاتی دیده انسان هست که در صورتی که دارای چشم انسان تماس پیدا کند، می تواند منجر کوری دائمی انسان شود. این ماده به شکل مایع ۵۰% می باشد و نقطه انجماد آن ۴/۴ و نقطه جوش آن ۱۴۵ سکو سانتیگراد می باشد . دانسیته مولکولی آن ۳۹٫۹۹۷۱۰۹ g/mol است . گنجاندن هیدروکسید سدیم در بسیاری از محصولات زیبایی به توان آن در تثبیت PH مرحله نسبت داده می شود ، همین ماده در محصولات مو ، گوشه و کنار اسیدی کمتری به جهت پوست سر ، پوست و مو ایجاد می نماید . همین ماده در ساخت آلومینیوم نقش دوچندان پر رنگ ای دارد . اما ایراد جدی ای که در سل های دیافراگم وجود دارد آزاد شدن آزبست در اینگونه سل ها است. سدیم هیدروکسید جامد که خلوص بالاتری داراست به رخ گرانول ساخت می شود . سود پرک یا کاستیک سودا (NaOH) از سود مایع پتروشیمی تولید می گردد به این رخ که سود مایع ۵۰% طی روند ایجاد پس از تبخیر آب موجود در آن به روش ممبران، به سود پرک اصلی خلوص ۹۹-۹۸% تبدیل می گردد که طبق کلیدی استانداردهای جهانی ست. اگر شما هر دسته سوالی در ارتباط مهم کجا و طریق استفاده از سدیم هیدروکسید فرمول شیمیایی دارید، می توانید حساس ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر