بخش اعظم بخوانید: غذای سگ: مغذیترین و مضرترین مواد غذایی برای سگ کدامند؟ کیفیت مواد خوراکی که برای سگ در لحاظ میگیرید فراوان اهمیت است. درصورتیکه در آپارتمان زندگی میکنید و تصمیم گرفته اید که سگ خانگی خویش را در همان آپارتمان نگه دارید میبایست تعدادی تراز را پشت سر بگذارید. به عبارتی طور که هنگام خرید کردن منزل به محل جای گیری تک تک وسایل اعتنا میکنید. تا جاییکه شما و همگی افراد منزل را در حکم فرمانبردار می بیند. محل زخم را فراتر از قلب نگهدارید تا تورم کاهش یابد و از پیدایش عفونت جلوگیری شود. حتی ممکن می باشد گاهی به جهت رهایی از این بیماریها بدون چاره گردید به متخصصین همین فرمان مراجعه کنید. عملکرد کنید سگهایی گزینش نمایید که حتی درصورتیکه شما نیز فرزندی در خانه ندارید توان رابطه برقرار کردن مهم دیگر افراد و کودکان را داشته باشد تا در محل زندگی شما مشکلی پیش نیاورد. به طور معمولی سگها پس از ۲۰ تا ۳۰ دقیقه پس از صرف خوراک به توالت میروند. برخی از نژادهای سگ خصلت مستقل بودن را دارا هستند و مدت زمانه زیادی را میتوانند به تنهایی در آپارتمان بمانند اما اکثری از سگها این طور نمیباشند و به جهت زندگی نیاز به فضای باز و تراس و یا همین که باغ دارند. سگها به خاطر پشمالو بودن مستعد دریافت بیماری هستند. سگها اصلی پارس کردن شادی، ترس، بی حوصلگی، دلتنگی، خستگی، گرسنگی، احساس خطر و حفاظت از قلمرو خود و صاحب و مالک را بیان خرید سگ شیتزو ارزان می کنند. حساس به کار گیری ازالگوی رفتاری سگهای ماده تربیت وآموزش شما به نحو چشمگیری آسان می شود. سگ ماده بدون عصبانیت وخشم توله خلافکار راتنبیه می کند. در صورتی که سگ شما توله است و یا این که مریض است و احتمال دارد دست و پایش شکسته است، در پرستاری از او قلیل نگذارید. اگر توله سگ میگیرید دقت کنید که در نوجوانی و جوانی چه وزنی پیدا می نماید و سطح پرورش آن را در حیث داشته باشید. همین نژادها نمیتوانند مدت زمان متعددی در منزل بنشینند و تحرک یه خرده داشته باشند. همان طور که گله گرگ ها تنها یک رئیس دارد، به سگ غرغروی خویش بفهمانید که صرفا مدیریت خانه شما هستید. واجب نیست یک اتاق دربست برای سگ خانگی اتان در نظر داشته باشید ولی مطمئن گردید محلی در منزل وجود دارد که میتوانید پیاله خوراک و رختخواب و شاید آشیانه ریز سگ را در آن جا قرار دهید و به طور اثبات آن را جایگاه سگتان کنید. همان طور که میدانید نژادهای متفاوتی از سگ وجود دارااست که میتوانید برای سگ خانگی گزینش کنید. همین سگها را به راحتی میتوانید در آپارتمان نگهداری کنید و نگران موضوع جای خواب و غذا آن ها هم نباشید. در اینجا بیشتر به بررسی وب وب سایت خرید سگ یورکشایر.

ایندکسر