هر اسپیکر تنها بضاعت و توان ارایه مقداری از این فرکانسها را دارد. برای تغییر‌و تحول تنظیمات هر یک از همین گزینهها، ولوم “AUDIO” را بچرخانید. گهگاه مخلوط چند بلندگو اساسی یک AV نتیجهی فوقالعادهای خواهد داشت و اعضا بخش اعظمی نیز در این حوزه شما را به خرید این ترکیب تشویق کنند؛ البته قطعاً یافتن هر یک از اجزای آیتم حیث در بازار اهمیت خدمات پس از فروش مناسب، امری مشقت بار خواهد بود.در نظر داشته باشید که سیستمهای صوتی حرفهای و باکیفیت هزینهی بسیار متعددی را به همپا دارند. این متعلقات به همراه اتصالات، داخل یک جعبه عرضه میگردد که همین نوع ترکیب به HTiB هم پر اسم و رسم است. جواب را بایستی در بلندگوها جستوجو کرد.در خرید اسپیکرهای جداگانه تحلیل سابقه و نظرات دیگر خریداران می تواند به سرانجام بهتری منجر شود البته تحلیل مشخصات فنی اسپیکرها شیوه مطمئنتر به جهت وصال به سرانجام هست که می تواند ازطریق سایتها و کاتالوگ به آن دسترس داشته باشید.مجموعه یک‌سری بلندگو یا اسپیکر باطن یک جعبه اصطلاحا باند نامیده میشود. مقاومت سبب ساز می‌گردد که صدای شما حیاتی دشواری عمده به بلندگوها برسد. مهمترین عاملی که سبب ساز افت کیفیت صدا در کابلکشی میشود، نیکی لزوما خود کابل بلکه مسافت بلندگوها تا دستگاه مرکزی است.هرچه ارتفاع کابل شما عمده شود، مقاومت آن هم اکثر میشود. اینکه چگونه یک سیستم صوتی عالی را توده نماییم تا حد متعددی به خرید کردن تجهیزات مطلوب در هنگام بستن سیستم صوتی بر روی ماشین وابسته است. این قابلیت به شما اذن میدهد تا سیستم صوتی رشته ای CL87 را به یک سیستم صوتی دیگر متصل کرده و قدرت صدا را دو برابر کنید. درپوش پورت USB/SD/AUX را باز فرمایید و فیش ورودی کمکی صدا را وصل کنید؛ دستگاه بهطور خودکار مبادرت به پخش فولدر ورودی سوکت AUX IN میکند. پس از یک سری ثانیه دستگاه بهطور خودکار اقدام به پخش موسیقی میکند. آن‌گاه دستگاه به وضعیت عادی بر میگردد. حیاتی زدن مجدد همین دکمه، سیستم دوباره به حالت معمولی پخش باز میگردد. به مثال شما میتوانید مهم سیستم ها صدا را بم کنید یا افکت های امپلی فایر 8 کاناله خاصی بدهید . اساسی گزینش این آیتم میتوانید حجم صدای اول را طوری تهیه نمایید تا در هنگام روشن کردن دستگاه، حجم صدا از میزان انتخاب شده تجاوز نکند؛ که مقدار آن از ۵ تا ۲۵ قابل تنظیم است. درصورتیکه شما هر مدل سوالی در رابطه اهمیت چه جایی و طریق استعمال از آمپلی فایر دیجیتال دارید، می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر