ماده۷: انتقال قطعی عرصه و اعیان منوط به تسویهحساب تام صاحب مسکنمهر است و کمپانی عمران باید حداکثر کاسه مدت ۶ماه گواهی به نام درخواست کننده صادر و تا بازپرداخت تام تسهیلات بانکی، مدرک را در رهن بانک برهان قرار دهد. ماده ۵: مسوولان کمپانی عمران شهرهای تازه آن گاه از عقد قرارداد فروش زمین ۹۹ساله، باید حداکثر ظرف یک ماه، تغییرات ناشی از تبدیل مسکنمهر ۹۹ساله به مسکنمهر ملکی را در سامانه مسکنمهر تصویب کنند. ماده ۶: منابع مالی حاصل از فروش زمینها باید به حساب شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای نو واریز شود. همین راهبرد در تاریخ ۳۰/۰۲/۹۳ به امضای محسن نریمان مدیر هیات مدیره و همینطور یدالله رحمانی، سید محمود میریان، میرمحمد غراوی و حبیبالله طاهرخانی اعضای هیات مدیره کمپانی عمران شهرهای نو رسیده و گزینه تایید عباس آخوندی قرار گرفته است. از آنجایی که زمین ها NFT هستند، اثبات اصالت و مالکیت بر این داراییهای دیجیتال آسان می باشد ( اهمیت استعمال از فناوری بلاکچین این امر محقق میشود). حیاتی ظهور فناوری بلاکچین، بستری به جهت نوآوریهای تازه مثل NFTها نیز مهیا گشته، و واژهای که اینروزها خیلی مضاعف میشنویم متاورس هست که حتی غولهای فناوری را به سمت خویش کشانده است. خرید و فروش NFT زمین متاورس مراحل تقریبا سادهای می باشد که می توانید اساسی راهنمای تنظیم شده بوسیله دیجیکالا مگ به راحتی دارای همین فرایند آشنا شوید. از تب “LAND”، اهمیت کلیک روی هر تکه زمین دلخواه، ارزش فروشنده نمایش دیتا میشود. NFT Metaverse Land (توکن غیرقابل تعویض زمین در متاورس) قطعهای از املاک و مستغلات مجازی است که توسط یک توکن غیرقابل بده بستان نشان دیتا میشود. تکههای زمین در بازی دسنترالند که LAND نام دارند، مهم ارتفاع و عرض 16 متری بوده و به رخ توکن غیر مثلی نمایش داده میشوند. به طور معمول، یک پروژه متاورس نقشه خود را به مناطق کوچکتر تقسیم میکند و آن ها را در یک یا یکسری پروژه مزایده زمین به فروش میرساند. تا تعدادی سال پیش، سرمایه گذاری در ملک و املاک مجازی تا حدودی مضحک فروش زمین استان گیلان فومن به نظر میرسید. در سایه ارتقاء عشق و علاقه به راستا متاورس، آینده بالقوه نرخ رجوع و برگشت سرمایه در زمینهای مجازی برای سوداگران زمینه رمز ارزها بسیار پر‌نور به نظر میرسد. در ضمن قبل از هر چیزی مطمئن شوید که پروژهی مرتبط با زمین را تماماً درک کردهاید و ریسک مالی آن را در حیث گرفتهاید. پروژهی انتخابی شما باید اهمیت هدف شما مطابقت داشته باشد که در ادامهی مقاله و در بخش نکته ها به آن خوا‌هیم پرداخت.

ایندکسر