هر چند در پیشین نرخ ها تحت بود و به مرور این نرخ ها تصحیح شد و در عاقبت دیگر قابلیت اینکه اساسی نرخ های خیلی تحت تسهیلات اخذ نمایند وجود وزن ورق آهن 5 میل ندارد. در جایی بر سطح جسم آهنی، اکسایش آهن انجام می گردد و آند را تشکیل می‌دهد و در جایی دیگر مرحله آن جسم که (O2(g و H2O وجود دارد، کمتر انجام می‌شود و کاتد را تشکیل میدهد و در سرانجام این عمل، تولید یک سلول ولتایی یا این که پیل ولتایی یا الکتروشیمیایی دوچندان ریز است. با تقوا روستا ادامه داد: هنگامی که پروژه به بهرهبرداری میرسید در تملک خزانه باقی می‌ماند و قانونی نیز به جهت واگذاری وجود نداشت و بانکها در راستای تکالیفی که به جهت آن ها در لحاظ گرفته شده بود در کنار فعالیتهای خود، کارهای تولیدی و بنگاهداری را هم انجام میدادند. واحد تولیدی می بایست به ایجاد خودش ادامه دهد و تداوم داشته باشد. ورقه سیاه را بر مبنا دسته ایجاد آن، شکل ظاهری، روش ادغام اهمیت محصولات و ورق های فلزی دیگر به انواع متمایز تقسیم بندی می کنند. مدیر کل خزانه مرکزی در خصوص سود سپرده و تسهیلات بانکی گفت: یک عدد از اشکالات بانکداری سرزمین این هست به جای آنکه درآمد از کارمزد ارائه سرویس ها به دست آوردن شود، درصدد بر میآییم تا آن را از نرخ سود تسهیلات تامین کنیم. • ۴- اعتبار: استانداردهای متفاوت در خصوص گالوانیزینگ ورقهای فولادی، درزمینه ساخت پوششهای باریک بحث می کنند و همین نشان دهنده آن هست که طول قدمت و طرز عملکرد لایه روی، به جهت مصرف کننده قابل اعتماد است. وی در خصوص مسئله بنگاهداری خزانه ها گفت: همین مساله نیز در ماده ۱۶ و ۱۷ ضابطه رفع موانع ساخت دیده شده می باشد و تاکید داراست که بانک ها نباید بنگاه داری کنند و بنگاه های خودشان را بایستی به بخش خصوصی واگذار بکنند. هم چنین در دمای بالا ساخت می شود. قطعه ساز نیز این ورقه ها را به فروشنده حلقه پیشین می دهد و آن نیز به فروشنده پیشین می دهد و در نهایت آن رینگ نخستین که این اوراق را اخذ می کند، می تواند همین اوراق را تا سررسید نگه داراست و یا این که می تواند در هر بانکی و یا بازار سرمایه، همین سندها را تنزیل نماید و منابع خودش را دریافت کند. وی افزود: زنجیره تامین به این معناست که به جای این‌که یک سری بنگاه از بانک عامل، سرمایه در گردش دریافت کنند میتوانند اصلی استفاده از زنجیره تامین، تامین مالی شوند. با تقوا روستا تاکید کرد: بدین ترتیب به جای اینکه درآمد بانکها از محل تفاوت سود سپرده و تسهیلات تامین شود می بایست به سمت درآمدهای ناشی از ارائه خدمات برویم، لذا این را بایستی به تیتر یک برنامه دنبال کرد، اما نه به صورت یک دفعه اما بانکها می بایست در طی یک برنامه یک سری ساله به همین سمت حرکت نمایند که نرخ سرویس ها بانکی را واقعیتر سازند و از محل درآمد خدماتی خود سودآوری داشته باشند.

ایندکسر