از انگشترهای خوشگل گرفته تا گلهای قرار گرفته در گوشوارههای اپوکسی، رزین اپوکسی وارد دنیای هنر شده است. رزین اپوکسی، که اکثر مهم خواص چسبندگی بالایی که داراست شناخته شده است، هم کاربرد خانگی دارااست رزین های تبادل یونی pdf هم مصارف صنعتی. مهم 10 کاربرد رزین اپوکسی همپا باشید. علت کاربرد رزین اپوکسی در ایجاد همین قطعات چسبندگی بالا و انعطاف پذیر بودن و در عین حال مقاومت بالای این مواد است که موجب می‌گردد قطعات یگانه همین دستگاهها مدت زمان طولانی مورد به کار گیری قرار بگیرند. از اپوکسی برای ساخت قطعات متفاوت کاربردی مثل قطعات دوچرخه، بعضی از قطعات هواپیما، اسکیت برد، اسنوبرد و بخش اعظمی وسایل دیگر به کار گیری میشود. عمدهترین مشکل هنرجویان مبتدی و تازه کار همین هست که وقتی به قسمت کارهای بزرگتر مثل آبستره میرسند که تراز کارشان صاف و یکدست نیست و گزیده از کارشان شرایط حفره و سوراخ ایجاد می‌گردد یا این که حین گرفتن سشوار گوشه ای از رزینشان توده میگردد و شبیه آدامس کش میآید؛ باید به همین دوستان گفته شود که شما در همین هنر اصلیترین و بهترین نکته را عالی نیاموختهاید و بایستی به ابتدای کارتان برگردید و عالی نیز زدن اپوکسی را با رعایت اصول آن فرا بگیرید از نظر ما، 90 درصد علمی که می بایست در همین شیوه داشت همین ادغام درست اپوکسی است؛ چون اگر این سطح را بهخوبی اجرا نکنید در کارهای بزرگتر کارتان به ایراد میخورید. در جواب به سوال رزین اپوکسی چیست در کنار گونه های آن می توان از لحاظ ساختاری آن را مادهای لزج و چسبناک که در اثر گذشت روزگار و گرما مشقت بار شده معرفی نمود. امروزه در دربین انواع کفپوش، همین کفپوش اپوکسی است که با مقاومت بالا، یکپارچگی و ویژگیهای خاص دیگری که دارد بر سر زبانها افتاده است. ولی رزین های اپوکسی تک جزیی و سه جزیی هم ساخت میشوند که استفادههای خاص دارند. رزین اپوکسی یک ماده یگانه کلیدی خواص دوچندان حاذق است. اهمیت دقت به مقاومت الکتریکی قابل قبولی که رزین اپوکسی دارد میتوان از آن بعنوان عایق مواد الکتریکی به کار گیری کرد. سپس از فراهم شدن محصول درصورتیکه حاشیه های آن تیز بود باید بر روی آن را بسته به فعالیت سمباده از شماره ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ بکشید در اینجا چنانچه رخ ساخت شده شما خش و یا تار شده باشد باید آن را مهم نازکی زیاد بالا وارنیش بپاشید و اذن بدهید عالی خشک شود متاع شما مهیا است. رزین ها نیز در تزیینات ساختمان و سطوح معماری که قابلیت و امکان استعمال از مواد بازیافتی را آماده می کنند، دوستداشتنی هستند. غالبا سطح ها فلزی پس از اینکه در معرض رطوبت، آب یا دمای خاصی قرار میگیرند آن‌گاه از مدتی زنگ میزنند.

ایندکسر