موسسه مهاجرتی GO2TR هیچکدام از کیسهای پناهندگی را برای هجرت توصیه نمیکند. همچنین، درصورتیکه به دنبال فرصتی برای ادامه علم آموزی در یکی از بهترین شرکت ها آموزشی در عالم می گردید، اهمیت توجه به ارزن خیس بودن هزینه ادامه تحصیل در همین میهن در مقایسه دارای برخی دیگر از کشورهای پیشرفته مثل استرالیا، انگلیس و امریکا، می توانید تحصیل در کانادا را به عنوان بهترین زمان برای سفر به کانادا در نظر بگیرید. احتمال دارد پیش خودتان اینطور فکر کنید که در مقایسه مهم کشورهایی مثل آلمان، کانادا و یا این که آمریکا، چرا بایستی به فکر مهاجرت به ترکیه و زندگی، عمل یا علم آموزی در این مملکت مهاجرت در 50 سالگی اروپایی- آسیایی بیافتیم. در سطح دوم، داوطلبانی که تعیین شده اند بایستی در مدت هنگامی برابر حیاتی 24 ماه، التماس خویش را به جهت دریافت اقامت دایم در کانادا به اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا ارائه دهند. ذکر این نکته ضروری میباشد که دارای توجه به همین مسئله که اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC)، اولویت و ترجیحی برای هیچ یک از آزمون های ذکر شده قائل نشده است، می توانید در هر کدام از امتحان های مورد اشاره کمپانی کنید و نتیجه های بدست آمده از آن امتحان را به جهت التماس مهاجرتی خود ارائه نمایید. به تیتر مثال، چنانچه قصد هجرت به شهر اتاوا، پایتخت کانادا را دارید، می توانید مطلب فراوان کاملی در این رابطه و اهمیت عنوان هجرت به اتاوا از سایت تراست را مطالعه کنید. به همین منظور، می توانید حیاتی تماس اساسی یک عدد از شماره تلفن های تیم تراست، ضمن اخذ مشاوره، از هدایت یک وكيل مهاجرتي كانادا در گروه تراست، که دور اندیشی کاملی از همه شیوه های مهاجرتی دارااست هم به کارگیری کنید. با اعتنا به مهم بودن مراحل سفر و وجود قوانین مختلف مهاجرتی، پیشنهاد می شود جهت صرفه جویی در دوران و هزینه، حتما از یک وكيل مهاجرتي كانادا برای اخذ مشاوره و راهنمایی تام و ظریف به کار گیری کنید. یکی از از اهمیت ترین وضعیت سفر به کانادا برای تحصیل، دریافت نامه پذیرش از یک موسسه آموزشی در همین سرزمین است. به تیتر مثال، در‌حالتی که از روش بعضی از مسیرهای مهاجرتی ذکر شده در سیستم اکسپرس اینتری، قصد مهاجرت به کانادا را داشته باشید، ممکن است ارائه مدارکی مبنی بر برخورداری از دست کم سرمایه برای سفر به کانادا آیتم نیاز باشد. درصورتیکه اینجا یک کارمند جایگاه میانگین یا بالا هستید ممکن می باشد در خارج از میهن ناچار به فعالیت نمودن در ردههای اجتماعی پایینتری شوید.

ایندکسر