وی ادامه داد: دسته دیگری از سفر غیرقانونی حضور هموطنان در کشورهای ترکیه و عراق است، به برهان آنکه ورود به این کشورها فارغ از اخذ روادید امکانپذیر میباشد و ایرانیان میتوانند در آنان به راحتی رفت وآمد نمایند البته بعضاً شاهد موردها تخلف از سوی ایرانیان مقیم همین کشورها هستیم و آنها به عامل نقض مقررات بازداشت و در حبس هستند، که در همین رخ عمل را به جهت وزارت خارجه کشورمان بیش از پیش مشقت بار میکنند چرا که نیاز هست در همین خصوص رایزنیهایی بشود و حتی این قبیل رفتارها باعث خدشه به معتبر مملکت میشود. از همین رو سرزمین کانادا هر ساله هدف ها مهاجرتی خویش را افزایش دیتا و طبق آخرین آمار بدست آمده، حیاتی بیشترین آمار دعوتنامه اپلای روادید (ITAs) و اخذ ویزای کانادا با گونه های دعوتنامه در سال گذشته همچون دعوتنامه کنفرانس، رکورد گذشته خود را نیز در این راستا جا به جا کرده است. پیش از همین که فرصتی به جهت پردازش برنامه ویزای خویش داشته باشید، لازم است به این نکته دقت کنید که برنامه های ذیل به جهت مهاجرت به کانادا هزینه پردازش التماس را اخذ نمی کنند. به عبارتی طور که از اسم این برنامه های مهاجرتی مشخص و معلوم میباشد مورد قضیه با در همین جا داشتن سرمایه کافی به جهت منش اندازی یا خرید یک کسب و عمل در کاناداست. نیوزلند برنا قوانین مهاجرتی آسان تری دارااست و می تواند یکی از مورد های مناسب به جهت مهاجرت از جمهوری اسلامی ایران باشد. آنان از توجیه ایجاد دیوار در مرز ایران به جهت امنیت ترکیه انتقاد میکنند. قراییمقدم اظهار میکند: امروز برخلاف سال های گذشته که تنها اشخاص کارشناس سفر میکردند اشخاص غیرمتخصص و معمولی نیز در حالا سفر میباشند چرا که مشکلات بیکاری، تورم و فقدان امنیت کم عقل را بیشتر حساس میکنند و این اشخاص مهاجر به امید دستیابی به زندگی آرام و وضعیت خوب تر دست به هجرت میزنند و خطرات زیادی را به جان میخرند. سالاریان اظهار کرد: بعضی تمام سرمایه خویش را تبدیل به پول متداول سرزمین مقصد کرده و گمان می نمایند بعد از آن از مسافرت میتوانند به راحتی شغلی پیدا کنند، این از مبنا خطا میباشد چرا که پذیرش مشاغل در این کشورها محدود بوده و اینکه عدهای فارغ از مطالعه و تحقیق دست به چنین اقدامی میزنند جای تعجب دارد، زندگی در کشورهای خارجی بسیار طاقت فرسا است و این در خصوص کسانی که فاقد تخصص و سرمایه ضروری باشند بخش اعظم صحت میکند. امانالله قراییمقدم جامعهشناس در گفتوگو اهمیت خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در هجرت به طور کلی کلیدی دو نوع جابجایی و هجرت داخلی و خارجی روبرو هستیم، وقتی حوزه‌ یا این که کشوری با بیکاری و مشکلات معیشتی روبرو می‌شود یا مکان مورد حیث توان جذب و نگهداری شهروندان خود را ندارد موضوع مهاجرت ایجاد میشود. چنانچه شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در آیتم مهاجرت نوشته زیبا لطفا از سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر