امسال نیز او اصلی یک فیلم ترسناک موفق شد که نمرات لطف را از منتقدان به دست آوردن نماید و اهمیت آوردن المانهای مدرن به سبک ترسناک و فیلمنامهای متعدد و کارگردانی فوقالعاده نشان اعطا کرد که به مهربانی همین سبک را فهم کرده می باشد و به تنوع در کارش دانلود فیلم 99 homes مهم ویژهای میدهد. اکنون اهمیت فیلم Dolemite is My Name او نشان داد که از اشتباهات گذشتهاش به مهربانی درس گرفته میباشد و به مهربانی سبک کمدی و زندگینامه را ادراک کرده است. البته همین توشه به جای ایفای نقش یک شوهر، او نقش مامور ویژه CIA را ایفا مینماید که قصد دارد سر از ماجرای ۱۱ سپتامبر در بیاورد و به جهت این رویه از تکنولوژی جدیدی به جهت اعتراف گرفتن از یک سری متهمان و مضنونان استفاده میکند که همین اتفاق، ماجراهایی را در پی خواهد داشت. «یخزده ۲» یک انیمیشن هست و انتخاب مکان فیلمبرداری به جهت آن معنایی ندارد، البته درصورتیکه قرار بودی فیلم آن را بسازند، اردبیل اهمیت آبوهوای برفی معروفش، بهترین لوکیشن فیلمبرداری میتوانست باشد. همینطور در internet تنها یک سری تصویر از مالیک وجود داراست زیرا او در قرارداد کارگردانی خود بندی را می گنجاند که تصاویر گرفته شده از او در سر صحنه نباید هیچ جایی منتشر شوند. هر چند اکثری اعتقاد دارا‌هستند باتوجهبه این‌که بلک ادم در ارتفاع همین تیزر یک دیالوگ نیز نداشته، نمی شود خیلی در مورد لحن فیلم مطمئن بود؛ چون راک خیلی فیلم تاریک و جدی خاصی بازی نکرده و اکثر نقشها و فیلمهایی که از او دیدیم، نقشهایی لبریز از شوخی و صحنههای کمدی بوده هست و به این مراد تا زمان تکثیر یک تریلر خوبتر یا این که حتی خویش فیلم نمیشود در آیتم اکنون و هوای فیلم تماما مطمئن بود. کارگردان همین فیلم، «اسکات برن» هست که در کارنامه خویش فیلمهای جاسوسی و اکشن زیاد لطف را دارد ولی صرفا در نقش نویسنده؛ او نویسندگی فیلمهایی همچون سری «جیسون بورن» را عهدهدار بوده و قرار هست در سال ۲۰۲۰ جدیدترین فیلم جیمزباند به این معنی که No Time To Die را نویسندگی کند. به تیتر دومین فیلمی که کارگردانی میکند، اسکات برن به خوبی به طرز ماجرا آن مسلط میباشد و به خاطر تجربه بالایی که در نویسندگی دارد، نشان داد که میتواند آتی دوچندان لطف در ایجاد فیلمهای اکشن، جاسوسی و جنایی داشته باشد. شاید در لیستی که برایتان معلوم کردهایم، همین فقط فیلم جاسوسی و سیاسی باشد که نام بردهایم و صادقانه بایستی گفت که این اثر جزو بهترین فیلم های ۲۰۱۹ است. ولی دیگر المانهای همین فیلم نظیر جلوههای بصری در کنار نویسندگی جالب این فیلم منجر شد تا منتقدان هم واکنش خوبی به این فیلم نشان دهند و اکنون به خاطر پیادهسازی المانهای بنیانی فیلم آن نیز به نحوه صحیح و منطقی، همین فیلم به راحتی در بین بهترین فیلم های ۲۰۱۹ قرار میگیرد.

ایندکسر