نقش آفرینی در کودکان، ورود به اجتماع را برایشان آسان خیس و آن ها را مهیا تر میکند. نوری درباره نحوه های رفتار اثاثیه بازی به جهت کودکان، تصریح کرد: در تولید و طراحی هر اسباب و اثاث بازی، نخست می بایست اسباب بازی را از دید کودک ببینیم و آن را به دسته ای طراحی نماییم که نقش تربیتی آن به جهت نوپا حفظ شود. نوری درباره مقام اسباب و اثاث بازی در نظام تعلیم و تربیت نیز عنوان کرد: ما باید یک نظام آموزش و رشد شاد داشته باشیم و برای کردار شور نیاز به ابزار داریم که یک عدد از آنان اسباب و اثاث بازی است. آن‌ها بایستی اهمیت آگاهی تام اعلام نمایند که چه کیفیتی مناسب آموزش نقش کودکی فرستاده در فیلم محمد فرستاده الله پیشدبستانی است. وزیر آموزش و رویش درباره ماموریت های کانون در قبال تولیدکنندگان اسباب بازی در ایران، گفت: بایستی فعالان راستا های علم بنیان بوسیله کانون رویش فکری کودکان و نوجوانان، جهت دهی شوند و فلسفه کار در همین زمینه به جهت آنها تبیین شود، نیاز طفل را بشناسند و بعد از آن ساخت کنند. وزیر تدریس و رویش ادامه داد: نکته دیگر شناخت فلسفه عمل است و این که از این اسباب بازی چه انتظاری داریم. وی مهم ابلاغ این‌که بازی می دانی برای رشد جسمی و فکری کودکان اثرگذار است، گفت: در آیین اسلام هم بیان شده است که بچه در هفت سال اولیه زندگی اش می بایست بازی کند. وی افزود: کودکان سوژه هایی هستند. وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: امروز بازیهای شخصی و گروهی به بازی در فضای مجازی تبدیل شدهاند ولی هیچ کدام از اینها جای بازی هایی که دانسیته و حجم دارند، را نمی گیرند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از وزارت تدریس و پرورش، یوسف نوری در مراسم افتتاحیه هفتمی نمایشگاه اثاثیه بازی که دوره امروز 21 فروردین در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، دارای سپاس از دست اندرکاران هفتمی جشنواره ملی اسباب بازی و نمایشگاه فروش اسباب بازیهای ایرانی، اظهار کرد: لوازم بازی نقش های چندگانهای دارااست که یکی از از آنها رشد جان انسان است، به این معنی که یک نقش تربیتی از آنگاه روانشناختی و یک نقش تربیتی از آنگاه جامعه شناختی دارد. حتی در صورتی که ژنتیك نقش مهمی داشته باشد، دست اندرکاران محیطی مانند آموزش و پرورش، زندگی سالم، دسترسی به آموزش عالی، قرار گرفتن در معرض شرایط تحریک آمیز یا این که دست اندرکاران دیگر محیطی می تواند به طور متساوی یا حتی نقش حاذق تری در پرورش و شکل دادن به مقدار هوش و پیروزی تحصیلی داشته باشد.

ایندکسر