از پاراگراف همین مشکلات، میتوان به نفوذ آب از درزها و حاشیه های پنجره آن‌گاه از کارگزاشتن آن، خروج هوای گرم و سرد و اتلاف انرژی باطن خانه، گیر نمودن دستگیره ها هنگام گشوده و بسته شدن و گیر نمودن هر لنگه در در هنگام گشوده نمودن و یستن پنجره، اشاره کرد. بها شالوده درب و پنجره دوجداره براساس متوسط هر مترمربع از فضای گزینه لحاظ مشخص و معلوم میشود. همچنین قیمت متر مربع این حدود ۱ میلیون و ۲۵۰ در و پنجره الومینیومی دوجداره هزار تومان میشود. درحال حاضر چنانچه ارزش پایانی را بر متر مربع تقسیم کنید، قیمت هر متر مربع از پنجره دوجداره معلوم میشود. و قیمت هر مترمربع پنجره دوجداره آلومینیومی نیز به طور میانگین از هر متر مربع ۱/۵۰۰/۰۰ تومان جهت ترمال بریک ، قابل محاسبه می باشد. یکی از نکته ها اصلی درانتخاب در و پنجره عایق بندی و نگهداری انرژی درون ساختمان است. گاهی با شکسته شدن یکی از شیشههای پنجره دو جداره عملکرد و میزان مرغوب بودن آن از دربین می­رود، پس در رخ شکسته شدن یا رخنه برداشتن شیشه دوجداره اهمیت یک کارشناس تماس گرفته و به سرعت اقدام به تعوض و یا تعمیر آن کنید. 1. از شیشه پنجره 2. از قاب لنگه باز شو 3.از یراق آن. جهت رگلاژ کردن پنجره لنگه بازش و درب پنجره دوجداره میبایست از محور عمودی و افقی آن جابجا شود.( به جهت همین عمل بایست 5 میلیمتر پیچ رگلاژی را اهمیت به کار گیری از آچار آلن، گشوده بسته کنیم)با همین عمل لنگه باز شو درب یا پنجره دو جدار در محور افقی حرکت کرده و جابجا می­شود.بایستی تا موقعی پیچ رگلاژ را حرکت دهیم که زمانی لنگه باز شو را در جهت افقی حرکت دادیم، ناتر ازی آن از بین بردن شده باشد. حیاتی این کار لنگه باز شو به سمت بالا حرکت خواهد کرد و درصورتیکه در جهت مغایر عقربههای ساعت بچرخانیم به سمت پایین حرکت می­کند. این دسته از در و پنجره ها در دهه 80 در اروپا اختراع شدند که سپس از آن، سرزمین آلمان در این حوزه ترقی کرده و پنجره های دو جداره را ساخت و به بازار عرضه نمودند . شیشه های دو جداره برای این خواسته ساخته شده اند، این گونه از پنجره حیاتی داشتن یک لایه گاز آگون در فی مابین دو جداره شیشه از هدر رفت انرژی به بیرون از ساختمان به طور دیده گیری خودداری می­کنند.همینطور شما می­توانید اساسی به کارگیری از شیشه های 3 جداره عایقی بهتر و کارا تر تولید کنید.

ایندکسر