تولید کربن فعال فرآیند پیچیده ای می باشد و انرژی زیادی را نیز ضروری دارد، اما خصوصیت ها و عملکرد کربن فعال در صنعت های متعدد باعث شده تا استفاده از آن به یک ضرورت تبدیل شود؛ همین مسئله موجب شده تا همین روند به تیتر یک عملیات سودمند در صنایع مختلف محسوب شود. در در بین دو روش بالا، فعالسازی اساسی بخار از حیث زیست محیطی و اقتصادی بهترین طریق محسوب می شود، ولی فعالسازی شیمیایی بیشترین مرحله و تخلخل را ساخت می کند. کاربرد دارااست و به عبارتی طور که قابل پیش بینی است مرحله کیفی ماده کربن فعال برای این کاربردها تا حد زیادی حائز حساس کربن فعال نارگیل می باشد. کربن فعال (Activated carbon) به گروهی از مواد کربنی متخلخل و سطح داخلی بالا اطلاق می‌گردد که به برهان مساحت داخلی قابل توجه، ساختار متخلخل و منفذی ، ظرفیت جذب بالا، قابلیت فعالسازی دوباره مرحله و همینطور بها تحت در مقایسه کلیدی جاذبهای غیر آلی نظیر زئولیت یک ماده منحصربهفرد میباشد. به ادله توان زیاد این مواد در جذب یون ها حیاتی توشه منفی و برقراری پیوند قطبی اهمیت آنها، از این مواد در دستگاه های تصفیه هوا خانگی و صنعتی استفاده میشود. کربن فعال یکی از پرکاربردترین مواد در تصفیه آب خانگی و صنعتی می باشد. مجموعه صنعتی هفت در روند فروش کربن فعال (کربن اکتیو) مشاوره رایگان ارائه داده و فرآورده متناسب مهم جور کاربرد مورد لحاظ خرید کننده معرفی می کند. کربن پانزدهمین عنصر در پوسته زمین می باشد و آن گاه از هیدروژن، هلیم و اکسیژن چهارمین عنصر در جهان می باشد. کربن از نظر جرمی بعد از آن از اکسیژن دوچندان ترین ماده در بدن انسان است. به کار گیری از همین ماده فقط 1 الی دو توشه در هفته توصیه می شود تا از بی آبی بیش از اندازه ی پوست هم پرهیز به فعالیت آید. از هر ماده ای اساسی درصد کربن بالا به عنوان ماده خام اولیه در ساخت کربن فعال می اقتدار استفاده کرد. در صنایع شیمیایی وجود گازهای خطرناک و مضر که در روند متعدد تولید ایجاد می شوند به شدت تندستی انسان و سیستم تنفسی را زیر شعاع قرار می دهند. ساخت کربن فعال مهم به کارگیری از فعال سازی شیمیایی پوست گردو.

ایندکسر