به جهت خرید کردن عایقهای ژئوممبران توجه نمایید که عایقی اساسی مخلوط مطلوب و ضخامت مناسب کلیدی نیاز خود را گزینش کنید از لحاظ قیمت، نمیتوان بها دقیقی را در اختیار گذاشت. همین را در حیث داشته باشید که استخر شما همواره در معرض نور مستقیم خورشید قرار داراست و مدام در درحال حاضر آفتاب خوردن است، پس کلیدی انتخاب بهترین متریال ایجاد استخر که همان ورقهای ژئوممبران باشد میتوانید انتخاب بهینهای داشته باشید که در معرض نور خورشید نیز هیچ آسیبی به آن نمیرسد و خواص خود را به لطف نگهداری میکند. ورقهای ژئوممبران، که اغلب به صورت رولی به فروش رسیده و در بازار موجود است، اکثر نقش آستری را بازی می کنند که حساس سطح خاک در تماس هستند و مانع از شکافت سیالات و گازها میشوند. بعضا از این عایقها از پوستهی باریک پیوسته ساخت میگردند که در مراحل ساخت از تزریق ژئوتکستایل اصلی اسپریهای آسفالت، الاستومر یا این که پلیمر ساخته ژئوممبران بسپار میشوند. ورقهای ژئوممبران از آنجا به نام ورق شناخته می‌شوند که به رخ رولی در بازار موجود میباشند و میتوانید به سادگی آن‌ها را کارگزاری کنید اما بی تردید مدنظر داشته باشید که درصورتیکه به رخ گسترده میخواهید کارگزاشتن داشته باشید یا تا به هم اکنون تجربه کارگزاشتن این ورقها را نداشتهاید قطعا می بایست از نصابهای حرفهای ژئوممبران به کار گیری نمایید که کار شما را به نحو احسن انجام دیتا تا هیچ خللی در آینده به کارگیری شما از ورقهای ژئوممبران پیش نیاید. استعمال از ژئوممبران به جای روشهای سنتی مثل ژئوممبران قیمت بتن سیمان و… بعضی از این ورقها با ضخامت ۲ میلیمتر بخش اعظم برای استخرهای عمیق به کارگیری میشود. همین گزینه می تواند برای کانال، آبزی پروری، استخرهای آب پاشی و آسترهای تصفیه استفاده شود. یک عدد از نکات دیگری که میتواند ارزش همین ورقهای عایق را تعیین کند متاع مواد و ترکیبی میباشد که همین مواد از آن ساخته میشود. اما آنچه اصلی است همین مطلب میباشد که دقت داشته باشید ژئوممبران به اصطلاح HDPE متداولترین دسته ژئوممبران مورد به کار گیری در تأسیسات است. ممکن است به جهت شما این سوال پیش فراهم باشد که به جهت چه مکان هایی از عایق ژئوممبران استعمال می گردد.

ایندکسر