پس می توانید به راحتی آن ها در باطن ساک حمل و یا کوله پشتی خویش قرار دیتا و در روزگار سفر به تشک بادی طبی دو نفره همپا ببرید. بعضا از انواع تولیدات 2022 تشک بادی اینتکس مجهز به پمپ باد پدالی و پایی بوده که این گونه محصول به راحتی و فارغ از نیاز به پمپ باد خارجی از طرز یک پمپ باد داخلی شیوه اندازی می شود. یک مارک به طور کامل شناخته شده در کشور ایران است و میزان مرغوب بودن کار اشکال تشک های بادی اینتکس مضاعف عالی است. مورد اهمیت بعدی نیز تجهیزات جانبی محصول بوده که تشک های بادی پمپ باد از لحاظ هزینه ای در قسمت بالاتری قرار دارد. طول تشک ها هم حداکثر به 25 سانتی متر رسیده و دستکم 2 الی 3 سانتی متر می باشند. بعضا از اشخاص از آن باطن چادر به کار گیری میکنند و تشک بادی را کف چادر قرار ارائه می کنند و بر روی آن استراحت می نمایند و بعضی دیگر که میخواهند در فضای گشوده استراحت کنند، کیسه خواب خود را بر بر روی تشک قرار میدهند یا حتی میتوان از آن به راحتی در درون ماشین به کار گیری کرد و تشک بادی را بر بر روی صندلیهای عقب اتومبیل قرار داد. تشک بادی باطن خودرو امکان عده آوری دوباره دارااست و به راحتی این کار انجام می شود تا گوشه و کنار پشتی خودرو و صندلی های پشت به هر وضعیت که بهتر است در بیاید. به جهت نمونه طول همین محصولات نیز غالبا همانند تشک های تک نفره به طور متوسط 191 سانتی متر می باشد اما عرض این محصولات به طور معمول از 137 سانتی متر شروع می شود که یک اندازه استاندارد و معمول به جهت محصولات دو نفره خواهد بود. یک عدد از قابلیت های دوچندان عالی تشک بادی یک نفره و دو نفره می اقتدار به امکان تعمیر و استفاده مجدد از آن ها اشاره کرد.

ایندکسر