مشاوران املاک دیوار را تحریم کردهاند. در سایت دیوار نیز قیمتهایی مطرح میگردد که موقعیت بازار را تغییر میدهد. همچنین 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده هم به مبلغ حق کمیسیون طولانی تر و از هر طرف معامله (در جمع 18 درصد) همین مبلغ اخذ میشود، ضمن اینکه حق خدمات متمم قرارداد و مبایعهنامه نیز مجانی اعلام شد. وی افزود: در همین جلسه معاون نخستین مدیریت جمهوری گفت چون قیمت مسکن افزایش یافته است، باید کمیسیون مشاوران املاک کاهش یابد. از سویی قیمتهای نجومی املاک اضافی بانکها، بازار مسکن را کلیدی ارتقاء قیمت رو به رو خواهد کرد. سوال: پس از ورود به سامانه، املاکی را نشان می دهد که تا قبل از این فروخته ام. بر شالوده اعلام وزارت رویکرد و شهرسازی، اشخاصی که اس ام اس ثبت اسم خانه های خالی را دریافت کرده اند، می توانند اصلی ورود به سامانه املاک و اسکان amlak.mrud.ir، برای ویرایش داده ها سکونتی خویش املاک گودرزی اندیشه مبادرت نمایند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: قیمتگذاری مسکن در سایتها به هیچ عنوان اساس و اساس ندارد. این سایتها به فکر بازار و زندگی مردم نیستند. می بایست همین دسته سایتها ضابطهمند شوند. مشاوران به هردوطرف چه مشتری چه فروشنده مشاوره میدهند.مشاوران املاک دوطرفه باید مهم تنظیم قرارداد درصورت مورد پسند واقع شدن ملک از هردوطرف معامله امضا بگیرد که هردوطرف معامله حساس قوانین ومقررات ومسئولیت هایی را شامل میشود. به گفته یوریو، ارزش زمین در متاورس بر این پایه گزینش میگردد که مالکان چه کاربری به جهت ملک خود در حیث میگیرند و آن را به تیتر نمونه یک مرکز تفریحی یا این که موزه طراحی میکنند. زمانی که بانکها اساس ارزش مشخص و معلوم میکند، ملکهای شخصی نیز کلیدی این مبنا قیمتگذاری میشود. شب که شد طبقه اولی فکر میکند، کم بها گذارده است و قیمت را ۴۵ میلیون درج میکند. این موسسه از بدو تاسیس مسیرهای زیادی را پیموده تا بتواند روشهای نوینی همگام اصلی تکنولوژی روز جهت ارائه سرویس ها مطلوب تر ملکی بیابد . بر اساس تبصره ۱ این ماده، سامانه املاک میبایست پیاله ۳ ماه از روزگار ابلاغ آن روش اندازی می شد که مهم توجه به بیان همین قانون در آخرها سال گذشته، از ابتدای فروردین تا اخیر خرداد ماه مدت زمان نام نویسی بود.

ایندکسر