پودر کربنات پتاسیم جهت تنظیم تیزاب کاربرد دارد. همین ماده همینطور در روند تولید کشمش سبز کاربرد دارااست و از مخلوط پتاسیم کربنات و روغن و آب برای فراهم سازی انگور برای خشک کردن استفاده می شود. همین متاع در انواعی از مواد غذایی مانند ایجاد محصولات نانوایی هم استعمال می شود.همچنین پتاسیم مورد نیاز در غذا دام ها را می توان ازآن تامین کرد.از همین ماده در خاموش کردن شعله های آتش اهمیت حرارت بالا استعمال می شود. کربنات پتاسیم یک ماده خشک کن اساسی اثر متوسط می باشد که کلیدی مواد خشک کن دیگر مانند کلرید کلسیم و سولفات منیزیم ناسازگار است. کاربردهای معاصر به ویژگیهای اهمیت ترکیب، از گزاره توانایی آن در آزاد کردن گرما (گرمازا) که آن را بهعنوان یک ماده خشککن اثرگذار تکیه میکنند. کربنات پتاسیم را می قدرت در خاموش کردن شعله های آتش اساسی حرارت بالا (مانند آتش سوزی های نفتی وانواع دیگر از آتش سوزی کلاس B) استعمال کرد .این ماده به جهت خاموش نمودن و دوری از گسترش آتش فراوان موثر هست و هر دو وضعیت خشک و آبدار آن در اطفاء حریق کاربرد دارد. فشار بخار همین ماده فراوان ناچیز می باشد و نمیتوان یک نقطه ذوب برای آن تعیین کرد، زیرا کربنات پتاس در دمای بالا مجزاسازی میشود. از نامهای دیگر کربنات پتاسیم میتوان به کربنات پتاس نیز اشاره کرد. کربنات پتاسیم برای ترکیبات اسیدی مطلوب نیست ولی میتوان بهعنوان یک ماده خشککن در فاز آلی که یه خرده ناخالصی اسیدی دارااست استفاده کرد. افزودن مکمل پتاسیم تأثیری بر شاخصهای مورد مطالعه نداشت اما نرخ تنفس را کمتر داد. دمای رکتوم، ضربان قلب و نرخ تنفس سه توشه در هر پتاسیم کربنات را از چه جایی بخریم عصر اندازهگیری شد. در آخرها قرن هجدهم آمریکای شمالی، قبل از توسعه و گسترش پودر پخت، خاکستر مروارید بهعنوان عامل نیترو در نان پر سرعت به کارگیری شد. خاکستر مروارید در ایالات متحده در قرن هجدهم به عنوان یک ادله خمیرمایه در پخت نان به کارگیری می شد. پودر ریز و سپید رنگ باقی باقیمانده خاکستر مروارید بود. از نظر تاریخی، کربنات دیپتاسیم اساسی پخت پتاس در کوره ایجاد میشده می باشد که پودر سفید ساخت شده به عبارتی کربنات پتاسیم است. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات بخش اعظم در آیتم کربنات پتاسیم در جدولانه لطفا به تماشا از وب وب سایت ما.

ایندکسر