همینطور اسید بوریک در یک محلول رقیق شده به تیتر محلول شستشوی دیده استعمال می شود. محلول رقیق اسید بوریک به ادله این‌که خواص قلیایی داراست ، جهت درمان اختلال bacterial vaginosis مصرف می خلطة بوريك اسيد للصراصير شود. مطالعاتی درمورد کپسول یا این که شیاف اسید بوریک و درمان عفونتهای کاندیدیازیس واژینال انجام شده و در مجله سالم بانوان به چاپ رسیده است. همین اسید را می توان به تیتر محلول ضد عفونی واژینال به جهت معالجه واژینوز باکتریایی به علت قلیایی شدن آن مورد به کارگیری قرار اعطا کرد . برای مثال شیاف این دارو را به جای سه هفته، به مدت دو هفته مصرف کردند، سرانجام همین بود که نسبت به معالجه طولانی تغییر‌و تحول قابل ملاحظهای تماشا نشد. محققان اهمیت تمام محاسباتی که انجام دادهاند، به این سرانجام رسیدهاند که اسید بوریک نسبت به درمانهای دیگر، مورد بی خطرتری است. همین ماده به دو صورت کریستالهای (بلورهای) بی رنگ و یا این که پودر سفید رنگ و حل شونده در آب وجود داراست و به طور بخش اعظم از کانیها و معادن بورات تهیه میشود. اسید بوریک به تیتر ماده شیمیایی استخر شنا نامیده می شود زیرا ثابت شده است که به جهت محافظت مضاعف مفید است. در آغاز اسید کلریدریک اسید و بوراکس را جداگانه در آب حل کرده بعد از آن آنها را اهمیت هم ترکیب می کنند تا محلول سرد شود. شیاف اسید بوریک برای معالجه عفون واژن را تا تعدادی روز می بایست اسید بوریک فرمول به کار گیری کنم؟ در همین مطالعه از اسید بوریک در آزمونهای آزمایشگاهی جهت توان موریانه ها به جهت انتقال غلظت های کشنده سموم به موریانه های کارگرتیمار نشده، استعمال شد. بدین ترتیب انتقال غلظت های کشنده از دهنده ها به گیرنده ها بازدید شد. بوریک اسید به یار اتیلن گلایکول باعث حفاظت چوب از حمله ی حشرات و قارچ ها و دوری از پوسیدگی آن می شود.

ایندکسر