به جهت افزایش کارائی موتور پیستون ها طوری طراحی می شوند تا اصطکاک و وزن حداقلی داشته باشند. تیم بعدی رینگ ها در پیستون که پایین رینگ چگالی و بالای رینگ روغنی واقع می شوند، رینگ وایپر یا این که پاک کننده پیستون نامیده می شود. بدین ترتیب ممکن هست رینگ اصلی 0.061 اینچ گپ در آن نصیب سیلندر باشد و همین مقدار تلورانس بینابینی هست که تولید کننده توصیه می کند. در کمپرسور سیلندر پیستونی میزان های مجاز به وسیله کمپانی های تولید کننده کمپرسور و سازنده قطعات کمپرسور اعلام می شود. توجه فرمائید که تمام همین مقادیر به وسیله کمپانی های سازنده بصورت ظریف اعلام شده اند. از آنجا که میله اتصال برای اکثر چرخش آن زاویه دارااست ، یک نیروی جانبی نیز وجود داراست که در امتداد طرف پیستون در برابر دیواره سیلندر واکنش نشان می دهد. جهت به دست آوردن اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. در برعلیه در بعضا از موتور ها بوش مستقیما مهم آب در تماس هست و خنک می شود که به آن بوش تر گفته می شود. در بعضا موتورها بوش اهمیت آب در تماس نمی باشد و به آن بوش خشک گفته می شود. بعضا پیستون ها از محور گژن پین تا زیر دامنه ، شیب دارند . بوش سیلندر قطعهای میباشد که در همگی موتورها چشم می شود البته در برخی از آنان همین قطعه به بدنه سیلندر متصل می باشد و مستقیما خنککاری نمیشود البته در بعضا دیگر بوش یک قطعه جدا از هم هست که در میان آن و بدنه سیلندر بوسیله آب، خنککاری میشود. البته رینگ های روغنی که در شیارهای پایینی قرار گرفته اند و غالبا اساسی شیار یا ترک هستند، در دست گرفتن پخش روغن را بر عهده داشته و کلیدی پاک کردن روغن مازاد از بدنه سیلندر و ارجاع آن به کارتر، از مصرف بیش از ترازو روغن ممانعت به کار می آورند. موتورهای بنزینی ساده به ندرت با بیش از سه تا چهار رینگ هستند. یک سری موتور بنزینی نخستین با سیلندرهای دو منظوره بودند ، اما در غیر همین رخ به طور موثری تمام پیستون های موتور احتراق داخلی تک کاره هستند. آنها به جهت هر دو موتور بنزینی و دیزل به کارگیری می شدند ، اگر‌چه موتورهای لبریز سرعت نیز هم اکنون پیستون سبک تر را به تصویب رسانده اند. موتورهای دیزلی حساس سرعت آهسته ممکن هست نیاز به پشتیبانی مازاد به جهت نیروهای جانبی بر روی پیستون داشته باشند. براین اساس به یک ماده قدرتمند خیس نیاز دارد. مهم نصب بیرون از مرکز گژن پین پیستون نوعی حرکت نوسانی انجام می دهد و بر یک طرف آن نسبت به طرف دیگر فشار بیشتری وارد می شود. روغن به طور مداوم یا از ترک های میله های اتصال یا جت های نصب شده در میل لنگ به دیواره های سیلندر پاشیده می شود. این قطعه، نیروی ناشی از احتراق را از نحوه میله اتصال به سمت ذیل و به سوی میل لنگ حرکت می دهد. برای فشرده تر ساختن اینها ، از میله پیستون معمول موتور بخار حساس كراس جداگانه جداً پرهیز كردند و در عوض اول طراحی موتور بود كه پین گود را مستقیماً داخل پیستون قرار داد. حلقه پیستون در معرض گازهای بد، هوا و سوخت کثیف و روغن آلوده قرار می گیرد که منجر به کمتر طول عمر این قطعات می شود. در همین مبحث مقدار مجاز گپ حلقه کمپرسور و خوردگی مجاز سیلندر کمپرسورهای سیلندر پیستونی گزینه بررسی قرار می گیرد. هر چند مسئله ما در اینجا بوش سیلندر میباشد اما به طور کلی در ادبیات فنی، بوش به استوانهای توخالی گفته می گردد که بهمنظور افزایش دادن قطر داخلی، تسریع و تسهیل روند تعمیر و ولی به جهت روغنکاری و خنککاری شدن هرچه خوب تر در مسیرهای حرکت رفت و برگشتی گزینه استفاده قرار میگیرد. مایعات شیمیایی خوبی به جهت تعمیر حلقه های خراب وجود دارد. به همین راحتی , اگر پیستون کمبود , قدرتی هم ساخت نمی شد زیرا قطعهای وجود نداشت تا بتواند سوخت را متراکم و آنگاه همین مراحل را انجام دهد , وظیفه حلقه پیستون چیست پس پیستون اتومبیل در این حد اهمیت و واجب هست . موتور های شعاعی در نوع سه و نیکی پیستونی وجود دارا هستند . پیستون های موتور وسیله نقلیه بایستی درون هر سیلندر عایق بندی شوند تا مراحل احتراق کارامد باشد. وقتی ادغام سوخت-هوا مشتعل می شود، فشار گازهای احتراق به سر پیستون وارد می شود و پیستون را به سمت میل لنگ فشار می دهد. به گزارش وب سایت ماشین ، همین عضو متحرک که یک سر آن داخل محوطه سیلندر میباشد و از ذیل به وسیله شاتون به میل لنگ متصل شده است، پیستون اسم دارد. سر باز پیستون به شاتون و میل لنگ متصل است. میل لنگ ماشین هم به میزان تعداد سیلندرهای یک اتومبیل ، گنجایش پذیرش شاتون را خواهد داشت ، در رخ تحت ، پیستون ، شاتون و میل لنگ یک اتومبیل 4 سیلندر را مشاهده می کنید. چنانچه به دیواره پیستون های سناریو داده شده اعتنا کنید می بینید در دیواره همه آن‌ها شیارهایی ساخت شده هست ؛ همین شیارها محل کارگزاشتن رینگ پیستون می باشد. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها مضاعف بیشتر در گزینه نحوه تولید پیستون لطفا به بازدید از وب وبسایت ما.

ایندکسر