ممکن است یک مربی در آموزش شنای مقدماتی مضاعف مجربتر از مربی دیگر در دوره قهرمانی و تصحیح ترفند باشد و این مسئله مهم سؤال از خود مربی و شناخت شنا آموزان وی کاملاً مشهود خواهد بود . در این تمرین هوای دیافراگم را از روش روزنه کوچکی که قطرش تغییر‌و تحول نمی‌کند عبور میدهیم.هوای خروجی ناچیز و فراوان نمی‌شود و حساس سرعت ثابتی خارج میشود. همین حرکت دیافراگم، اساسی سرعت معین، هم انقباض ماهیچه ها را به طول می انجامد و هم، تربیتشان می‌کند هوایی یکدست و صاف به حنجره بفرستند. اندک شدن حرارت تن در اثر شنا در آبهای سرد می تواند به شتاب سبب ساز خستگی مفرط یا بیهوشی شود. اما خیلیها علیرغم علاقهای که به همین حرکت دارا هستند در انجام دادن آن ناتوان هستند، مجله دانش ورزش در این مطلب به صورت مرحله به تراز در یک سری موقعیت شما را راهنمایی می کند تا بتوانید در پایان حرکت شنا سوئدی را به صحت انجام دهید. به ترازو یک دست از دیوار مسافت بگیرید و صاف بایستید، دستها را به ترازو عرض شانه باز کنید و کف دست را روی دیوار قرار دهید. تمرینی که در بالا گفته شد (تمرین هیس) صرفا یک عدد از تمرینات برای تقویت تنفس دیافراگمی محسوب میشود و شما میتوانید هر تمرینی که روی عضله دیافراگم فشار می آورد را به جهت همین مراد انجام بدین. این حرکت در تمرینات کگل به صورت جداگانه تمرین مستقلی حساب می شود که مزایای متعددی دارد. البته حرفه ابلاغ که موضوع با فعالیت ما هست تمرینات به خصوصی را به جهت تقویت تنفس دیافراگمی میطلبد. می بایست فشار بر بر روی دیافراگم وارد شود تا تمرینات نتیجه دهد. بنابراین مطمئن گردید فشار به اندازه به جهت تقویت دیافراگم روی عضله آن آمده است. احتمالا در اوایل کار برایتان مشقت بار هست که به جای بازوها و پاها روی عضلات مرکزیتان تمرکز کنید؛ البته به مروز دوران یاد می گیرید چگونه این عضلات را تقویت نمایید و عمده از آنان استعمال کنید. وی که مربی شنا نیز میباشد از ۱۳ سال قبل شنا نمودن در آب های سرد و یخی را شروع کرده و سوای بروز هیچ مشکلی همچنان ادامه حلقه شنا خرید می دهد. اگر شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه حلقه نجات شنا بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر