ولی این سوراخ به پیستون اذن نمی دهد تا گاز یا این که مایع را در بالای پیستون فشرده کند. حساس اعتنا به سرعت بالای کمپرسور (rpm) که به طور معمول امروزه به دست می آیند، از دست دادن نشت گازتنها اثر گذاری جزئی بر کارایی کمپرسور دارد. به جهت بررسی کارایی عمل موتور و این که موقعیت کاری آن چطور می باشد و آیا مشکلی داراست و یا این که در آینده در گیر مشکلی خواهد شد یا نیکی روشهای متمایز وجود داراست یکی از از این شاخص ها چگونگی حالت پیستونهاست . ولی خوبتر می باشد بدانید نیکی زیاد فنی تفسیر دادهایم که منجر گیج شدن شود و نه سطحی . همانطور که میدانید بهترین مدل به جهت این وسیله , پیستون تبریز خودرو پیستون لاغر اصلی شاتون به شدت کوتاه میباشد تا بتواند شتاب زیادی را ساخت نماید . تفلون ایران همین پیستون رینگ ها و رایدر رینگ ها را به جهت طیف وسیعی از صنایع طراحی و تولید می نماید. پروسه ساخت در سپاهان پلیمر مجهز به تکنولوژی های پیشرفته و بکارگیری دقیق ترین ماشین آلات که به وسیله متخصصین متبحر و کارآمد به کارگیری می شود. پس پیستونها از با ترین اجزای موتور های احتراق داخلی محسوب می شوند. رینگ روغنی رینگی می باشد که در ذیل ترین شیار حلقه نسبت به کارتر قرار جای می­گیرد. به گزارش اتوکار، پیشرانه پیستون متقابل (OPE) این شرکت، میتواند در دنیای مدرن کنونی خودرو حرفی به جهت گفتن داشته باشد.پیشرانه پیستون متقابل بهجای یک میللنگ منفرد که بوسیله پیستونهای رفت و برگشتی در سیلندرهای خود گردانده میشود، اهمیت دو میللنگ است که بوسیله چرخدنده به یکدیگر متصل شده و دو پیستون در هر سیلندر روبهروی یکدیگر هستند. پیشرانههای دو دوران بهطور سنتی حیاتی ادغام کردن روغن حیاتی بنزین روغنکاری می گردند که طبق استانداردهای مدرن کابوسی به جهت انتشار آلایندگی است و روغنکاری کاملا زیانآور نامگذاری میشود؛ البته پیشرانه پیستون متقابل Achates مانند پیشرانه اتومبیلهای متداول بهصورت جداگانه روغنکاری میشود، براین اساس مشکلی در این راستا وجود ندارد. سوخت بهطور مستقیم در بالای دو پیستون تزریق نخواهد شد، بلکه بهصورت مماس در بین آن ها تزریق میشود.هوا از روش درگاههای موجود در سیلندرها وارد پیشرانه می‌گردد و گازهای خروجی از روش مجموعه دیگری از درگاهها به به عبارتی شکل، شبیه موقعیت معمول در پیشرانههای دو زمانه، بیرون خواهد شد. مرحله بالای پیستون ذیل ، گنبدی صورت می باشد. اصلی اعتنا به اینکه فرآیند احتراق در گوشه و کنار احتراق به شدت پیچیده می باشد و کوچکترین برآمدگی یا این که فرورفتگی در پیستون ، بر شکل و جور احتراق تاثیر می گذارد ، در بعضا از خودروها علاوه بر فرم هایی که در بالا به آن اشاره شد ، فرم های پیچیده و بهینه ای به تراز بالای پیستون می دهند. حرکت خطی بالا به تحت آن هم منشاء نیروی موتور هست به همین ترتیب که حیاتی ذیل داخل شدن بر اثر فشار گازهای ناشی از احتراق داخل سیلندر نیروی تولید شده از انفجار هوا و سوخت را به بخشهای دیگر موتور منتقل میکند. پیستون اولین قطعه موتور می باشد که شروع به حرکت می کند و انرژی به‌وجود آمده از احتراق سوخت را به میل لنگ منتقل مینماید. درحالیکه پیشرانههای احتراق داخلی مرسوم چکیده از انرژی تولیدی خود را صرف پمپاژ ادغام سوخت و هوا به درون و تخلیه گازهای خروجی به خارج میکنند.از جمله مزایای پیشرانه OPE می توان به آلایندگی قلیل (به لطف سیستم احتراقی GCI) و تولید سادهتر و ارزانتر پیشرانه نسبت به نمونههای بی آلایش اشاره کرد؛ زیرا سرسیلندر و تیم سوپاپها در همین طرح حذف می شوند و دیگر نیازی به آنها نیست.حذف سرسیلندر دلیلی میباشد که سبب ساز کاهش مساحت مرحله نسبت به حجم پیشرانه و کاهش تلفات حرارتی میشود، در سرانجام انرژی بیشتری از احتراق به انرژی مکانیکی تبدیل می‌شود (بازده حرارتی بالا). یکی از همین تجهیزات دارای ، پیستون اتومبیل می باشد که می تواند براساس مکانیزم طراحی شده انرژی حاصل از احتراق سوخت در موتور را به حرکت رفت و برگشتی تبدیل نموده و در نهایت همین حرکت ، به چرخ ها و به صورت حرکت چرخشی منتقل می شود . فشار داخلی همان نیروی فنریت ذاتی میباشد که رینگ پیستون را مطابق اهمیت خصوصیات مصالح و طراحی به کار رفته در ایجاد آن منبسط می­سازد. همین پخی کناره منجر پیچش رینگ پیستون در زمانی که فشار گاز احتراق از بر روی آن برداشته شود میگردد. از طرف دیگر در برخی از موتورهای سنگین از پیستونهای آلیاژ آلومینیومی به نظر داشتن خواص رسانش گرمایی مطلوب این ماده استفاده میگردد بدین ترتیب که استفاده از آن ، کنترل خوب تر حرارت محفظه احتراق را فراهم آورده و بدین ترتیب سبب ساز در دست گرفتن خوب تر احتراق میگردد. یک عدد از رویه های در اختیار گرفتن انبساط پیستون ارتقا ترانه دفع گرما از کف پیستون میباشد . فشار اعمال شده بر روی حلقه همین قطعه تقریبا اصلی فشار گازهای احتراق متناسب است. رینگ همین قطعه کناره اریب رینگی هست که سطح مماس آن زاویه ای تقریبا 1 جايگاه ای داشته باشد. زاویه پخی تماسی برقرار می­کند که سبب ساز سوق‌دهی روغن اضافی روی جداره سیلندر به سمت حلقه روغنی و از آنجا به سمت مخزن روغن می­شود. سوراخ ها یا این که ترک هایی در مرکز شعاعی رینگ قرر دارند که جریان آزادانه روغن به سمت مخزن روغن را ممکن می­سازند. 3- حساس ایجاد رخنه های (I,U,T) صورت در دامنۀ پیستون که کلیدی شیار های افقی و عمودی هستند، می قدرت از انبساط پیستون جلوگیری کرد.

ایندکسر