مرتضی اسماعیل کاشی متولد دهه ۱۳۶۰ است. مرتضی اسماعیل کاشی بازیگر نقش عارف در سریال سپس از آزادی است. کلیدی بیوگرافی مرتضی اسماعیل کاشی همراه ما باشید. اسماعیل کاشی درباره بازی در این نقش به لیوان جم گفته: پیش از این سریال پیشنهادهای بازی در مجموعههای تلویزیونی را در یک‌سری سال پیشین داشتم. وی عمل هنری خویش را دارای بازی در تئاتر از سال ۱۳۷۹ کاشی ژله ای آغاز نمود. اما واقعیت این است که به عارضه ها بسیاری ترجیح دادم فعالیت نکنم، ولی مهمترین عاملی که سبب ساز شد بازی در این سریال را بپذیرم، در وهله اولیه حضور آقای باشهآهنگر در جایگاه کارگردانی همین سریال بود و همینطور آقای سعدی که تهیهکننده فعالیت هستند. البته من مدام از کار در چنین فضای دوری میکردم که مدت متعددی در کنار دوستان جدیدی حضور داشته باشم، اما در این عمل احساس میکنم که تجربیات خوبی را میتوانم به عنوان اولیه حضور در یک سریال تلویزیونی ب کنم. ضمن این که حضور دوستان خوب دیگر در مقابل دوربین و عامل ها پشت دوربین هم برهان دیگری برای حضور من در همین عمل بود. راه و روش نزدیکش چهار پنج ساعت راه‌بندان انبار ری تا پمپ بنزینای جنوب و مرکز تهران بود. هر روز اهمیت عطر گل های باغ های شهریار از خواب بلند می شدم، مادرم خدابیامرز یه باغچه زیبا داشت که همیشه سرش گرم بود؛ بنده پروردگار عمده مواقع فقط بود؛ بابام که راننده بیابون بود صبح تا شب پشت نفتکش اش دنده عوض و بنزین جابه جا می کرد. صبح ها زودتر می رفت تا توشه خوب تر بهش بخوره؛ اگه هوا سرد بود و مشکلی برای بخشها سردسیر پیش نمی اومد، بارش رو عوض می نمودن و می فرستادنش سمت همدان، آذربایجان، کردستان، چه می دونم استان های سردسیر و برف گیر. سکو سختی و مقاومت خاک چینی بیشتر از سرامیکی میباشد و در مناطقی که رفت و آمد و ترافیک سنگینتری وجود دارد کاشی های چینی آیتم ی بهتری می باشند.

ایندکسر