به علاوه ممکن است میل کردن بعضا غذاها و مصرف تنباکو و الکل در دوران تجویز همین داروممنوع میباشد. کربن فعال (Activated carbon) به گروهی از مواد کربنی متخلخل و تراز داخلی بالا اطلاق میشود که به برهان مساحت داخلی قابل توجه، ساختار متخلخل و منفذی ، گنجایش جذب بالا، امکان فعالسازی مجدد سطح و همچنین قیمت ذیل در مقایسه اساسی جاذبهای غیر آلی نظیر زئولیت یک ماده منحصربهفرد میباشد. کربن برهان تصفیه اول برای حذف ناخالصیها از فلزاتی مثل نیکل است. ناچیز شدن آب بدن، به کار گیری از مسهل کننده، مانند سوربیتول، توصیه نمی زغال فعال از کجا تهیه و تنظیم کنم شود. بیمار می بایست طبق دستور العمل دکتر معالج یا این که راهنمایی های موجود بر روی برچسب دارو مبادرت به به کار گیری و مصرف دارو کند. تعداد دفعاتی که دارو در طی روز دریافت می شود، فاصله زمانی دربین هر بار مصرف کپسول و عصر هنگامی تعیین شده و مجاز برای به کارگیری از دارو به شدت بیماری و گونه دارو بستگی دوچندان دارد. پودر زغال که از طریق شستشوی شکل یا این که اسکراب شکل وارد پوست می شود، به طور یگانه در منافذ شما جادویی می کند. به هرحال هر داروی دیگری که مصرف می کنید (تجویز شده بوسیله پزشک یا این که داروهای موجود در بازار) را به پزشک خود اطلاع دهید. بعد دوز ممکن هست 12.5 گرم در هر کدام ساعت، 25 گرم در هر دو ساعت، یا این که 50 گرم در هر چهار ساعت باشد. 2. استخراج فلزات: در ارتقاء خلوص طلا ( انقطاع سازی عناصر متعدد از طلا هایی که از معادن استخراج می شود ) کاربرد دارد. همین بدان مفهوم میباشد که زغال چوب فعال تبدیل به یک ماده متخلخل می شود که قادر به جذب سموم است. در مشاجره تصفیه آب و فاضلاب ، زغال فعال به تیتر یکی از اولی و کاربردی ترین مواد تصفیه در جهان امروز محسوب می گردد.کربن اکتیو در تصفیه آب و فرآوری انواع آب و فاضلاب های صنعتی و تجاری کاربرد عمده ای دارااست و زغال فعال شده توان تصفیه و حذف بخش های وسیعی از آلاینده ها از جریان آب و فاضلاب را دارند.فرآیند کار کربن اکتیو به‌این صورت هست که کربن اهمیت یک مرحله متخلخل و تراز بالا می باشد و زغال فعال حساس جذب آلاینده های آب با یک ساختار تا حد زیادی آمورف تشکیل شده است.

ایندکسر