لازم به ذکر میباشد دوزینگ پمپ و پمپهای سانتریفیوژ (گریز از مرکز) یک تفاوت کلیدی و اهمیت دارند. اين نكته مهمي هست كه در مورد پمپ هاي دنده اي بايستي رعايت نمود، و هنگامي كه لازم میباشد پمپ ذیل تعمير قرار گيرد بايد اعتنا كافي نمود كه براي تعويض واشرها و ساير مصالح اين فواصل به طور اثبات و معين باقي بمانند.بايد دقت داشت كه اين دنده ها همواره روغن كاري شده كه خشك فعالیت ننمايند و اگر مايع پمپ شونده خاصيت روغن كاري داشته باشد، قدمت پمپ دوراني زياد پمپ دوزینگ پلانجری مي شود. که در اینصورت باید پیچ مخصوص کاسه نمد را پاره ای روغن زده.احتمال دارااست که شتاب خیلی قلیل باشد. این بخش درون سیلندر قرار می گیرد و پمپ را لبریز نگه می‌دارد چون وزن پمپ را تحمل می کند در قسمت پایینی سیلندر قرار می گیرد و گاهی اوقات کلید شناور به آن متصل می گردد در نتیجه دوزینگ پمپ یک زنگ اخطار داراست که در رخ حرکت جنس فعال میشود. چنانچه اشتباها فارغ از کالا راه و روش اندازی شوند، استاتور گرم می شود و شکل خود را از دست می دهد و تجهیزات را غیرقابل به کار گیری می کند. انواع جامداتی که هم در پیچ و هم در استاتور می توانند سایش ایجاد نمایند هم باید در نظر گرفته شوند، چون سایش مواد منجر از دست دادن اعتنا تجهیزات می شود. دوزینگ پمپ در مواردی کاربرد دارد که نیاز به پمپاژ نمودن مقدار مشخصی از سیالات هست. دوزینگ پمپ که اسم دیگر آن پمپ متریک، پمپ شمارنده یا پمپ تزریق است، قادر به پمپاژ یا این که انتقال مقدار معینی از سیال، به صورت دستی یا اتوماتیک، است. تنظیم pH معمولا مهم تزریق مواد به داخل آب شکل می‌گیرد که همین وظیفه دوزینگ پمپ است. به جهت گزینش پمپ، می بایست سازش شیمیایی مواد پمپ حساس ماده آیتم لحاظ در نظر گرفته شود، زیرا اگر به صدق انجام نشود، طول عمر یا این که عملکرد درست تجهیزات ما ذیل تأثیر قرار می گیرد. مقدار دبی سیال کاری در پمپهای دوزینگ سوای نیاز به تجهیزات جانبی قابل تنظیم است و مقدار دبی نیز از فشار مستقل است. افزون انواع رنگ، رنگ دانه، کلر، مواد افزودنی و رزین به برگه یا این که چوب به خواسته تغییر‌و تحول در خواص و رنگ هم توسط پمپ متریک انجام میشود. تزریق انواع اسیدها، و بازها، اسید سولفوریک و نیتریک به خواسته فرآیندهایی مثل تغییر و تحول در pH یا این که پلیمریزاسیون بوسیله پمپ متریک شکل میگیرد. در اینجا عمده به تحلیل وب وب سایت نمایندگی دوزینگ پمپ سکو.

ایندکسر