دیگر تفاوت «فاین آرت» حیاتی دیگر سبکهای عکاسی این می باشد که همین سبک تاکیدی بر تصویب و ایستایی دوران در موقعیتی مشخص و معلوم ندارد، بلکه بیانگر احساسات و جهانبینی و زیباییها در لحظهای یگانه است. دلیل ذهنی و رویاگونه بودن آثار همین خانم عکاس همین میباشد که افکتهای کامپیوتری را اصلی ویرایش عکسهای ناپخته به تصاویر خودش اضافه می نماید و یک لایه پتینه به اثر میافزاید تا باعث شود تصاویرش بی مکان و زمان و رویاگونه باشند. در صورتی که بخواهیم عکاسی «فاین آرت» را دارای عکاسی برنامه تلویزیونی مقایسه نماییم می بایست همین دوگونه را برخلاف نیز بدانیم. بسیاری از اعضا دارای کمترین دانش و تجربه از دوربین همین دستگاهها به کار گیری میکنند. ایده عکاس در ارتفاع دوران امکان توسعه یافتن دارااست و او برای کامل شدن اثر میتواند از اشکال سوژهها به کار گیری کند. در عکاسی مستند که پایه آن وقایعنگاری است اثر تصویب شده دستکاری نمیشود تا واقعی بودن خویش آتلیه بچه جنوب تهران را حفظ کند. این در حالی می باشد که شتاب کم این قابلیت و امکان را به شما می‌دهد که نور بیشتری را دریافت کنید. یا این‌که میگویند عکاسی «فاین آرت» بیش از آن که تمرکز مخاطب را به سمت مسئله و عکس سوق‌دهی کند، اعتنا را به طرف شخص عکاس سوق میدهد، چرا که بیش از آنکه تلاشی برای بازنمایی واقعیت باشد سعی به جهت انتقال ذهنیت عکاس و جریان یافتن فضای فکری او به وسیله عکس است. اگر استفاده بنیادی و حرفهای از فلش را یاد بگیرید، ابزاری کاربردی به جهت ساخت نور مطلوب در صحنه خواهید داشت. فاکتورهای دیگری همچون سنسور دیجیتال ISO و میزان عبور نور از لنز که دیافراگم نامیده می‌شود نیز در این راستا اثر گذاری گذار است. آن گاه امولسیون آماده شده به جهت مصرف ، نسبت به جور استعمال ای که از آن خواهد شد، بر روی سطوحی زیرا شیشه ، فیلم و کاغذ و غیره مالیده و بستهبندی میشود. آیا «فاین آرت» سبک محسوب میشود؟ در همین سبک (Macro Photography) یا این که عکاسی از نمای نزدیک، عکاس به سراغ موضوعاتی، چون: حشرات، گل ها، قطرههای آب و… عکسهای به ثبت رسیده از وایت در میان منتقدان همیشه بازخوردهای مثبتی داشته است. از پیشین تا به امروز و از آن زمان که عکاسی هنری یا «فاین آرت» به سبکی مورد توجه تبدیل شد، هنرمندان اکثری در این شاخه عمل کردهاند البته در در بین آن ها یک سری عکاس از سایر شهرت بیشتری دارند. نقاشیها و عکسهای همین هنرمند تاکنون در گالریها و موزههای مختلف و مطرح به نمایش درآمده است. یک عدد دیگر از موضوعاتی که «فاین آرت» را حساس سبکهای دیگر مختلف میکند، عدم تعهد عکاس این سبک نسبت به حقیقت است.

ایندکسر