ب- بالابرهای اثبات آکاردئونی: در این حالت مکانیزم قیچی به وسیله جک هیدرولیک گشوده شده و ارتفاع مورد نیاز را تأمین مینماید. بخصوص در مورد شیشه های عقب. در این دسته مکانیزم بار توسط مکانیزم کابل و وینچ طراحی شده، به حرکت در میآید که در رخ به کار گیری از کابلهای دوبل و ترمزهای ضد سقوط میتواند کاربرد داشته باشد. همین بالابرها نیز حساس اشکال خویش محرک (دیزلی، برقی، هیبریدی) یا قابل کارگزاشتن بر بر روی خودرو و هم قابل یدک هستند. همین بالابرها هم اصلی اشکال خودکششی (دیزلی، برقی، هیبریدی) یا قابل نصب بر بر روی ماشین و نیز قابل یدک هستند. این بالابرها از ارتفاع ۳ متر تا ۳۰ متر، جهت فعالیت در ارتفاعات گوناگون تولید میگردد. این جور بالابرها جهت به کار گیری در زمینههای ایجاد و ساز، سرویس ها عمومی، شستوشو، تعمیرات، نگهداری، رنگ آمیزی، آزین بندی و… گنجایش همین بالابرها از ۲۰۰ کیلوگرم به بالا متغیر می باشد و در بعضا مدلهای مختص به ۱۰۰۰ کیلوگرم هم میرسد. همین گونه بالابرها نیز حساس اشکال خویش محرک (دیزلی، برقی، هیبریدی) یا قابل نصب بر روی خودرو و نیز قابل یدک بوده و دسترسی افقی از ۵ متر به بالا را ساخت مینمایند. شیشه بالابر اتومبیل نیز ممکن میباشد بر اثر عواملی نظیر مشکلات ناشی از خرابی اجزای ریل و موتور و مدار الکتریکی، نماید شدن حرکت شیشه ها و … گنجایش بالا، سطح بزرگ سکو، قابلیت و امکان کار هم‌زمان چند نفر، ارتفاع بسته شده کمتر و تکان خوردن کمتر در ارتفاع از مزیتهای این دسته بالابر است. حرکت بازوی (بوم) این جور بالابرها به رخ تلسکوپ بوده و به همین دلیل دسترسی به ارتفاع مضاعف مضاعف را ممکن میسازد. این نوع بالابرها ترکیبی از بالابر مفصلی و بالابر تلسکوپی هست که دسترسی از ۱۴ متر به بالا را امکانپذیر میسازند. درصورتیکه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه جک بالابر خودرو دیجی کالا بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر