مراجعان هم ضرورت نقاط ضعف دستگاه ایکس ری فرودگاه دارد. برخی از پیشگامان در همین رشته که اهمیت اشعه ایکس عمل می کردند نمی دانستند که اینها برای بدن زیان دارد. شالوده کار دستگاه های بازرسی بدنی بر مبنا فلزیابی بوده که حساس اعتنا به ترازو و دسته آلیاژ فلز اقدام به آشکارسازی قطعات فلزی مخفی شده در تن می گردد. را به اپراتور دستگاه می دهند. طی یک سال اشعه ایکس به جهت تشخیص و درمان آیتم استعمال قرار می گرفت. تیر ماه سال ۹۶ بود که علی رحیمیان، نائب رئیس توسعه و گسترش مدیر و منابع گمرکی کشور‌ایران در آن دوره اعلام کرد: قرار است تا انتها امسال ۱۹ دستگاه ایکس ری کامیونی و ۱۵ دستگاه ایکس ری مسافری در گمرکات کشور کارگزاری و منش اندازی شود. تعجب آور اینجاست که مسعود کرباسیان وزیر کارها اقتصاد و دارایی در شهریور ۹۸ اعلام نمود که: تا انتها امسال می بایست ۱۸ دستگاه تازه ایکس ری به تیم کنونی بیشتر شود. دارای دقت به پیگیریهای صورت گرفته، اگر درصورتی که در صورتیکه در‌صورتی‌که در صورتی‌که وضعیت آب و هوایی مساعد باشد تا انتها سال ۱۴۰۰، ۱۰ km دیگر از این محور، دوبانده شده و پایین توشه ترافیک خواهد رفت. میراشرفی در همین خصوص گفت: مطابق برآوردها، علاوه بر ۱۶ دستگاه ایکس ری فعال در گمرکات میهن به ۵۰ دستگاه دیگر تهی دست هستیم. ۳- سنسورهای ایکس ری X ray: سنسورهای واضح ساز از یک سری دیود برای شیوه اندازی ذیل و بالا انرژی تشکیل میشود. همین پایانه مهمترین، ایمنترین و اقتصادیترین مسیر ترانزیتی محور شرق از آبهای گرم خلیج فارس به ولایتهای فراه، قندهار و کابل محسوب میشود. این محور به ارتفاع ۱۲۴ کیلومتر در دست دوبانده سازی است، ۱۰ km از همین محور در سال قبلی دوبانده شده و ۱۰۴ km باقی مانده اصلی حجم قرارداد ۵۵۰ میلیارد تومان در دست اجراست. قطعه سوم محور سربیشه-درح-میل ۷۸ (ماهیرود) به ارتفاع ۱۰ کیلومتر دوبانده سازی شده و هفته پیشین تحت توشه دستگاه سورتر ایکس ری ترافیک رفته است. عملیات احداث تارنما دائم پایانه مرزی ماهیرود در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار از آذر ماه سال ۱۳۸۹ شروع شده و در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ به طور رسمی اهمیت حضور مقامات اهل ایران و افغانی افتتاح شد. 3- سهولت در به کار گیری دستگاههای ایکس ری هر چه سادهتر طراحی شوند، عمل اپراتور را راحتتر می کنند و به نوعی منجر صرفه جویی در زمان هم خواهند شد. در تصویر برداری های اجسام پهناور غالبا از شیوه تصویر برداری افقی به کارگیری میکنند.

ایندکسر