تمام اجزای همین دریچه فن کویل ماهیتا از محصول آلومینیوم می باشد.برای ساخت همین دریچه رشته کویل ابتدا می بایست نسبت به ساخت کادر اقدام نمود.بر شالوده ابعاد به دست آمده در مرحله ی سایزینگ، ارتفاع و عرض قاب را از پروفیل های آلومینیومی برش می دهیم.در مرحله آنگاه به جهت قابلیت و امکان تشکیل چهارچوبه ی قاب روزنه حرفه کویل گوشه های همین اضلاع را اهمیت ارّه فلزی بصورت ۴۵ درجه گوشه زنی می کنیم.این گوشه زنی سبب تشکیل گونیای کامل در هر یک از گوشه های فریمِ روزنه رشته کویل می گردد.برای اتصال هرمورد از اضلاع روزنه رشته کویل از یک قطعه فلزی بنام کرنر به کارگیری می کنیم.این قطعه که در پشت زوایای فریم،اضلاع را به هم متصل می کند به صورت پِرِسی از هر دو ضلع به کادر روزنه حرفه کویل متصل می شود و منجر ایجاد چهارچوبه ی فریم ودریچه حرفه کویل می شود.با ایجاد و صورت گیریِ مراحلِ اول ی فریم روزنه حرفه کویل در این تراز نسبت به ساخت جای پیج بر بر روی نمای بیرونی یا داخلیِ کادر دریچه رشته کویل اقدام می کنیم.این جای پیچ ها بصورت حفره ای بر روی قاب روزنه تولید می شوند تا از پررنگ شدنِ پیچ بر بر روی نمای قاب روزنه رشته کویل دریچه تماشا زیر فن کویل جلوگیری کند. اصلی اتصال روزنه هوای خطی بر بر روی درب دریچه رشته کویل و خم کاریِ لبه های درب روزنه حرفه کویل خطی کله قندی،این قطعه هم همچون قاب فراهم عملیات رنگ می شود.رنگ کاری بر بر روی سطوح بیرونی و درونیِ درب و فریم روزنه حرفه کویل اساسی استفاده از رنگ کوره ای الکتروستاتیک صورت می گیرد.برای تناسب حداکثری اهمیت محیطداز انواع کد رنگ زیبا برای رنگ آمیزیِ سطوح دریچه حرفه کویل می قدرت بهره گرفت. کیفیت رنگ و نیز میزان مرغوب بودن اجرای آن بر روی دریچه حرفه کویل از مهم فراوانی برخوردار است.این با تا جایی می باشد که کارفرما یا خرید کننده بواسطه این مسئله می تواند به خریداری همیشگی مبدل گردد.با اتملم روند رنگ آمیزیِ دریچه رشته کویل و خارج نمودنِ آن از کوره نسبت به بسته بندی و کاور کردنِ آن حیاتی پوشش های پلاستیکیِ ضدضربه مبادرت می گردد. درصورتیکه از ورق گالوانیزه به جهت ساخت دریچه تماشا و حرفه کویل به کار گیری شود لزوماً باید بر روی تمام سطوح آن دارای رنگ کوره ای الکترواستاتیک پوشانده شده تا نیز ظواهر بهتری داشته باشد و هم طول قدمت آن ارتقا یابد.اما چنانچه روزنه حرفه کویل از متاع چوبی باشد از پوشش پلی اورتان به کار گیری می کنیم. برای رنگ آمیزیِ دریچه رشته کویل از کدرنگ های متنوع و قشنگ می توان بهره جست که زیبایی و جلوه کار را به بیشترین میزان ارتقا بخشید. به جهت قابلیت و امکان تعدیل در مکش و دمشِ دستگاه فن کویل،می قدرت بر روی درب آن شیارهای موازی یا این که محیطی ساخت کرد.مقدار یا این که جانماییِ همین شیارها روی درب روزنه رشته کویل بستگی به توان یا مقدار نیاز دستگاه به هوای رجوع و برگشت از محفظه دارد.از گزاره نکات کلیدی در گزینش جور و جور درب روزنه فن کویل فاصله بین دستگاه تا افقِ سقف کاذب می باشد.اگر این فاصله بیشتر از ده سانتیمتر باشد به حیث تعیین مدل درب روزنه رشته کویل مختار هستیم درب لولایی یا وزنه ای برگزینیم.اما اگر این مسافت کاهش از روستا سانتیمتر باشد فقط محدود به تعیین درب به صورت لولایی هستیم.

ایندکسر