دریچه خطی سلوات به استدلال قابلیت استعمال در طول زیاد، ظرفیت قابل توجهی در حجم هوادهی و یکنواختی توزیع هوا در گوشه و کنار پایین تهویه را داراست و به عامل به کارگیری از پره های قابل تنظیم در گونه خطی الگوی پرتاب هوای متفاوتی را داراست که سبب ساز گزینش دریچه خطی اسلوت در کاربری های مختلف خواهد شد.این روزنه بر روی سقف یا پیشانی دیوار کارگزاشتن می شود و جهت اتصال خوب تر دریچه و همچنین توزیع هوای یکنواخت از کلیه مرحله دریچه خطی اسلوت می بایست از پلنیوم باکس استاندارد مطابق دریچه به کارگیری شود. دریچه خطی آلومینیومی به جهت تامین هوای تازه و یا این که بار حرارتی و برودتی گزینه نیاز در هر فضا استفاده می شود.محل کارگزاشتن همین روزنه بر روی دیوار و پیشانی سقف کاذب و به ندرت در سقف می باشد. کارگزاشتن دریچه خطی 30 درجه، حساس استعمال از بستن پیچ بر روی رخنه های تعبیه شده روی فریم روزنه قابلیت و امکان پذیر است. کاربرد : هوای رفت ، هوای بازگشتمطلوب برای محیط های اداری ، مسکونی ، اتاق های کنفرانس، خدمت های بهداشتی • امکان کارگزاری بر بر روی درب • قابلیت و امکان ساخت از آلومینیوم ، گالوانیزه واستنلس استیل • کاربرد قاب طولانی تر جهت یکسان شدن نمای دوطرف در نداشتن دید به درون • تعدیل فشار در میان دوفضا • افت فشارمناسب الگوی توزیع هوا : به صورت رفت و برگشت محل کارگزاری : بر بر روی در دریچه سقفی چهار طرفه روزنه سقفی چهار طرفه برای تامین هوای جدید و یا بار حرارتی و برودتی مورد نیاز در فضاهای متعدد مورد به کار گیری قرار می گیرد.این دریچه ، پرکاربردترین روزنه سقفی جهت توزیع جریان هوا محسوب می شود. • پخش هوا بصورت متمرکز با قابلیت و امکان تنظیم در تمام جهات • قرار گیری در باکس در اشکال یک، دو، سه و چهار المان • دمپر پروانه ای • باکس تبدیل پشت روزنه ای روزنه شمسی ( گردابی ) برای تامین هوای مورد نیاز و تعداد دفعات ردوبدل هوا به درون اتاق ها و تخلیه هوا ازداخل اتاق تمیز دریچه و کانال های ویژه آیتم استفاده قرار می گیرند تا بهترین پارامتر های فیزیکی به جهت هوای در گردش حاصل گردد. روزنه اسلوت یا این که دریچه اسلات (Slot) یک عدد دیگر از گونه های متنوع دریچه تنظیم هوا می باشد. تولید این گونه روزنه ها به گونه ای میباشد که هوا را به طور زیاد مؤثر، نیز به صورت دمش و نیز مکش به محیط وارد یا از محفظه بیرون می کند. بیشترین کاربردی که روزنه هوا خطی دارد، استعمال در رشته کویل ها و یا اسپیلت ها می باشد و در واقع برای ایجاد جریان هوای جدید آیتم به کار گیری میباشد اما به عنوان روزنه هوای کولر هم به فعالیت می دریچه خطی دکتر رود. امروزه کاربرد وسیعی در طراحی های داخلی و دکوراتیو از این دریچه شکل می گیرد که همین روزنه به عنوان یک المان دکوراتیو در طراحی های داخلی مدرن گزینه استفاده قرار میگیرد.

ایندکسر