او درباره اوج خرید کردن و ثبت توصیه مردم در دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران مطرح کرد: نمایشگاه سال قبلی ۶ روزه بود که ۴ روز تمدید شد و تعداد روزهای نمایشگاه به ۱۰ روز رسید؛ بیشترین خرید مردمان هم در روز ششم بهمن ماه ۱۳۹۹ و ۴ روز قبل از انتها نمایشگاه انجام شد؛ البته بر مبنا اعلام اولیه، نمایشگاه امسال ۸ روزه برگزار شد و طبق نظر وزیر محترم فرهنگ و تمدن و ارشاد اسلامی نیز یک روز تمدید شد؛ مخاطبان نیز عمده در روز هشتم دومی نمایشگاه مجازی کتاب تهران، یکشنبه (دهم بهمن ماه ۱۴۰۰) خرید کردن کردند. خبرگزاری مقدارطبق اعلام روابطعمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، علی رمضانی (مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات کشور ایران و مدیر دو‌مین نمایشگاه مجازی مکتوب تهران) مهم اشاره به این که مبلغ فروش در او‌لین نمایشگاه مجازی کتاب تهران ۶۴۰ میلیارد و ۵۱۶ میلیون و ۶۹۰ هزار و ۹۸۴ ریال بود، تصریح کرد:، اما میزان فروش کتاب در همین عصر از نمایشگاه دارای ارتقاء ۳۳ درصدی یار بود و ناشران تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه (یازدهم بهمنماه ۱۴۰۰) ۸۵۲ میلیارد و ۴۳ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۶۰۷ ریال مکتوب فروختند. همینطور میانگین قیمت کتابهای موجود در نمایشگاه نیز ارتقا ۱۶.۳ درصدی داشت؛ به طوری که در زمان نخستین ۱ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۸۰۴ ریال و در زمان دوم به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار و ۶۱۳ ریال رسید. مدیریت دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران درخصوص میزان نسخههای فروخته شده در اولین نمایشگاه مجازی مکتوب تهران ابلاغ کرد: کتابهای فروخته شده در اولین دوره اهمیت تعداد ۱ میلیون و ۳۶۴ هزار و ۵۶۵ نسخه ۲.۴ درصد نسبت به همین زمان بیشتر بود و بر این شالوده در دومی عصر نمایشگاه مجازی مکتوب تهران ۱ میلیون و ۳۳۱ هزار و ۵۳۰ ورژن کتاب فروخته شد. کتاب حاضر را هنوز نخواندهام اما ظاهراً میتواند قدمی در این خط مش باشد. به این معنی که در نمایشگاه نخستین ۲۲۳ هزار و ۹۶۹ توصیه ثبت شده بود، اما در همین دوره همین میزان به ۲۳۱ هزار و ۸۰۱ پیشنهاد کتاب ارتقاء یافت. اگر نتیجه کاوش ناموفق بود، درخواست خویش را بهصورت آفلاین تصویب کنید. همگی مولفان میتوانند کتابها و مقالات اهمیت بها خود را برای نشر بدون‌پول به مکتوب سبز ارسال کنند. مغازه آنلاین مکتوب سراج با تخفیفات شگفت انگیزی که برای هر فرآورده در لحاظ گرفته است سبب ساز شده میباشد که شما برای سفارشات بالای خویش هیچ نگرانی نداشته باشید و از خرید کتاب با 70 % تخفیف بهرمند شوید. هر چیز که یادِ شهیدِ عزیز ما را برجسته کند، چشمنواز و دلنواز است. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها عمده در گزینه کتاب کنکور نظام نو تجربی دیوار لطفا به بازدید از وب وبسایت ما.

ایندکسر