اولین بار جان ری طبیعت شناس انگلیسی در سال 1671 همین اسید را از تقطیر توده ای از مورچه های مرده ، انقطاع کرد. در سال ۱۶۷۱ جان ری، درختان شناس انگلیسی، جزء‌جزء‌کردن ماده فعال را تعریف نمود. دانشمندان از دوران های زیاد قدیم، می دانستند که مورچه ها به جهت دفاع از خود، ماده را دفع می کنند؛ ولی از ماهیت ظریف همین ماده بی اطلاع بودند. از آنجا که ماده ای ضد باکتری میباشد ، انسان از اسید فرمیک به عنوان ماده حافظ غذا استفاده می کند. ایجاد اسید فرمیک در ایران کلیدی طرز های مختلفی رخ می گیرد. شرکت نگین تجارت پیام اسید فرمیک را حیاتی غلظت های ۱۰۰٪ ، ۸۵٪ و ۶۵٪ در اختیار تولیدکنندگان عزیز مرزوبوم قرار می دهد . متانوئیک اسیدتنها کربوکسیلیک اسیدی می باشد که بضاعت و توان کمپانی در واکنشهای افزایشی به همراه آلکنها را دارد. متاع جانبی فرایند تولید دی متیل ترفتالات : متاع جانبی بخش اعظم در فرآِند ایجاد دی متیل ترفتالانت ، فورمیک اسید می باشد که کمپانی صاحب و مالک لیسانس KoSa از این روش به کارگیری می نمایند. این طریق 5% ساخت جهان را به خود اختصاص دیتا است. در حال حاضر بیشترین مصرف اسید فرمیک در عالم را صنعت کشاورزی به خود اختصاص دیتا است . اسید فرمیک و آلکنها بهآسانی باهم واکنش داده و استرهای فرمات تولید میکنند. این واکنش در فاز مایع و در دمای 80 سکو سانتیگراد و فشار 40 اتمسفر شکل می پذیرد. ضروری بذکر میباشد عمده ترین مصرف فرمیلیک اسید به کار گیری قرار می گیرد. در سال 1855 شیمیدان فرانسوی دیگری به اسم Marcelin berthelot این اسید را اساسی استعمال از مونوکسید کربن سنتز کرد، شبیه روشی که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد. پک هاوس, معادله یونش فرمیک اسید شیمی دوازدهم تامین و ایجاد کننده اسید فرمیک حساس میزان مرغوب بودن خوب و سکو ۱ و قیمتی رقابتی در بازار می باشد. ایمنی بیشترین خطر فرمیک اسید در تماس پوست یا دیده کلیدی مایع یا بخار غلیظ آن است. در صنعت دباغی هیدروژن کربوکسیلیک اسید به جهت گندزدایی و خنثی نمودن آهک در هنگام موزدایی پوست نپخته مصرف می شود و در رنگرزی چرم نیز به عنوان یکنواخت کننده به کار گیری می شود. بیشترین خطر اسید فرمیک در تماس پوست یا چشم با مایع یا بخار غلیظ آن می باشد. مشاهده مشخصات و خرید کردن اسید فرمیک چینی کلیک کنید. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات فراوان اکثر در آیتم فرمیک اسید ساختار لطفا به بازدید از وب وب سایت ما.

ایندکسر