4-خريد كفش تنگ به اميد اينكه پس از مدتي جا باز خواهد كرد يك غلط محض است. 18-تحت تاثير صحبتهاي فروشنده قرار نگيريد آنها شما را ترغيب ميكنند تا هر كفش تنگ و نامناسبي را خريداري كنيد. از پوشيدن كفشهاي تنگ قطع خودداري فرماييد زيرا زماني كه ” پا ” زیر فشار بوده و ناراحت باشد سيستم عصبي مختل شده و قدرت تفكر و تصميم گيري در حد بسيار پاييني كاهش مي يابد. پوشيدن اين كفشها در درازمدت، منجر التهاب تاندون آشيل پا مي گردد كه بسيار دردناك و آزاردهنده است، ولي به افرادي كه مايل به پوشيدن صندل هستند توصيه مي كنيم، در صورتی که قصد پياده رويهاي طولاني تر از 20 دقيقه را داريد، به هيچ وجه صندل نپوشيد و از كفشهاي استاندارد ديگر استعمال كنيد. در اين زمینه شركت كفش تابا دارای بهره گيري از كادر بسيار ماهر و کارآزموده از چهل سال قبل شروع به توليد كفشهاي ورزشي، اسپورت، فرم پرسنلي مردانه چرمي و كلاسيك نموده و نيز دركنار اين فعاليت ها اقدام به مكانيزه نمودن توليد كفش كرده است. 1-كفشي بخريد كه اصلی فرم طبيعي پاهاي شما مطابقت داشته باشد. 12-از خريد كفشهاي پنجه باريك تا حد امكان خودداري كنيد چراكه اينگونه كفشها انگشتان پا را تحت فشار قرار دیتا و بد فرم ميكند. 10-كفش ترازو كفشي میباشد كه هنگامي كه شما ايستاده ايد ميان نوك بزرگترين انگشت پا (معمولا شست پا) و انتهاي كفش دستکم يك سانتي متر مسافت وجود داشته باشد و شما توانمند باشيد انگشتان پاي خود را آزادانه تكان دهيد. زنان روستا برابر بيشتر از مردان از درد پاهايشان شكايت دارند و دليل آن پوشيدن كفشهاي پاشنه بلند است كه پنجه آن تيز بوده و به انگشتان پا فشار مي آورند. اين كفشها نسبتاً باز بوده و امكان تبادل هوا ميان بيرون و درون كفش را مهیا مي آورند و سبب ساز مي شوند كه گرما در كفش ايجاد نشود، ولی همين كفشها نیز استانداردهاي یگانه خودشان را دارند. همانگونه كه مطلع هستيد، صنعت توليد كفش در ايران، بخصوص در شهر تبريز از ديرباز فعال بوده و از آوازه به سزايي برخوردار مي باشد. 2-پاها بطور طبيعي در ساعت ها انتهايي روز اندكي ورم ميكنند به همين خاطر بهترين زمانه براي میزان كردن كفش دوره و پس از غروب آفتاب است. اميدواريم فرهنگ پوشيدن كفش و اطلاع رساني در اين زمينه آن قدر زياد شود تا به جايي برسيم كه در واقع كفشهاي استاندارد را دوست داشته باشيم و بخريم. چنانچه شما هر مدل سوالی در رابطه حساس چه جایی و طرز استعمال از کفش اسپرت مردانه های کپی دارید، می توانید کلیدی ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر