فصل دوم همین سریال ذیل تیتر پادری در ماه رمضان سال ۱۳۹۵ به عنوان اسپین آف مجموعه دودکش از این نتورک به سناریو گذارده شد. در طول روز ، دیواره جرمی به عنوان ذخیره گرما کار می کند و سبب ساز می شود کارایی دودکش شمسی مدت ها پس از غروب خورشید یا این که حتی مراحل گزینه به کارگیری به جهت تهویه شب به طور گسترده ای در آب و هوای گرم ادامه یابد. از آنجا که کارایی دودکش خورشیدی فراوان به اختلاف دما بستگی داراست ، از یک بخاری (جمع کننده) شمسی در سقف برای به حداکثر رساندن اختلاف دما به کارگیری می شود. سوال مهمی پرسیدید. شاید هنوز خیلیها ندانند «دودکش ۲» همزمان با پخش در اکنون تصویربرداری میباشد وگروه غیر از وسواس و دغدغههای تولید، استرس رساندن عمل به آنتن را هم دارد. دودکش شمسی یک سیستم غیرفعال شمسی ترموسیفون است که اساس عمل آن به کارگیری از اختلاف فشار ناشی از اختلاف دما است. 4.2.2 شکل (e) یک دودکش شمسی سقف عمودی را نشان می دهد. 4.1.1 رخ (a) شماتیک دیواره ترومب (دسته 1) را برای گرم شدن در زمستان نشان می دهد . به جهت غلبه بر این نقطه ضعف ، می قدرت از مواد دارای ارتباط مانند PCM برای مراقبت گرما برای استعمال بعدی در روزهای غیر آفتابی ، زمستانها یا این که شبها چه دسته کلاهک دودکش به کارگیری کرد . یک لایه عایق در ذیل همین است که از دربین رفتن گرما از لایه ذخیره سازی به حداقل برسد. شیشه های خارجی اجازه می دهد تابش خورشید به مراد گرمایش به باطن حفره دودکش شکافت کند. هوای متحرک در حفره دودکش متفاوت از دیواره ترومب اهمیت تابش مستقیم خورشید گرم نمی شود ، بلکه فرایندهای همرفت در بین هوای داخلی و دیواره عظیم هوا را گرم مینماید . از لعاب خارجی به جهت گرم کردن هوای حفره مهم جذب تابش خورشید به کارگیری می شود. به برهان ساختار آن تنها برای خنک کننده زمستانی قابل استعمال است. سیما تیرانداز در جریان سه فصلی که در نقش عفت سوزنچیان قرار گرفته، کوچکترین تلاشی به جهت بهبودبخشیدن به شرایط همین شخصیت نکرده و به همین برهان همگی رفتارها، واکنشها و صحبتهای عفت سوزنچیان دقیقا نظیر روز اولیه به حیث میرسد. هوا در حفره پایین همرفت به سمت بالا حرکت می نماید . به عامل اثر دودکش ، هوا گرم شده و کاهش منقبض می شود و این دستور سبب ساز حرکت به سمت بالا می شود.این حرکت رو به بالا سبب می شود که یک نیروی محرکه سبب شود هوای ذیل اساسی هوای دودکش شمسی جایگزین شود.بنابراین ، تهویه طبیعی ارتقاء می یابد و آلودگی هوا از گوشه و کنار داخلی برطرف می شود .

ایندکسر