روزنامه خبر ورزشی، روزنامه ای تخصصی ورزشی چاپ صبح هست که از سال ۱۳۷۶ در سراسر مرزوبوم منتشر میشود. پس هر کس دیگری را از چیزی بیاگاهاند، او را خبر دیتا است، چه از خود و چه از دیگری(گاهی «خبر» را در برعلیه «انشاء» به کار گیری میکنند. بااینهمه، واضح میباشد که محدثان بر «حدیث» و «احادیث»، بسیار «خبر» و «اخبار» اطلاق میکردند و بر عناوین اثر ها مدوّن خویش که مشتمل بر احادیث بوده هست همین واژه را مینهادند. که پر‌نور است این تعریفها را محدثان در قرنهای واپسین، اکثر برای تفسیر این جریانها و چگونگی شکلگیری همین عناوین و تعریفها بهکار بردهاند. همین را نیز بیفزاییم که هم اکنون قرنهاست که «اخباری» در مقابل «اصولی» نمایانگر دو جریان شناخت در فرهنگ وتمدن اسلامی و چگونگی نگاه به منابع فکر اسلامی است. در رتبهبندی روزنامههای کشور‌ایران بر اساس عملکردشان در دی ۱۳۹۶ توسط وزارت تمدن و ارشاد اسلامی، خبر ورزشی در گروه الف قرار داشت. سخنگوی دولت در توییتر خود خبرداد؛ اساسی ثبت وزارت شیوه و شهرسازی و به منظور حمایت از مردمان و رونق گردشگری، عید نوروز امسال… ايرنا نوشت: رئیس پلیس شیوه البرز اعلام کرد: اساسی دقت به راه‌بندان سنگین تردد وسایل نقلیه از کرج به سمت چالوس یکطرفه آخرین خبر ها خ است. سردبیر تجارتنیوز در واکنش به این خبر در توییتی نوشت: مردم برای چندرغاز پول نقد سرگردان خیابانها هستند. ايرنا: آیتالله لاریجانی، مدیریت مجمع تشخیص مصلحت نظام اساسی سپاس از تلاشهای دولت، بر لزوم تسهیل معیشت مردمان در روزهای پایانی سال و در آستانه عید عید نوروز تاکید کرد. بزرگترین فرش شهری جمهوری اسلامی ایران اهمیت شنهای رنگی! سید ابراهیم رئیسی در پیامی به «مایکل دی هیگینز» رئیسجمهور ایرلند با شادباش فرارسیدن سالروز استقلال همین کشور، تصریح کرد: رابطه ها جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ایرلند همواره روابطی دوستانه و توأم مهم احترام متقابل بوده است. پس از مهاجرت امیرعبداللهیان به روسیه اما، مسکو خواهش خویش را به همکاریها اصلی کشور‌ایران در «چارچوب برجام» تقلیل داد.

ایندکسر