این زخم موجب خردشدن قطعات کوچک بین پیستون و سرسیلندر میشود و حتی قابلیت دارااست که این آسیب سبب شکسته شدن رینگ هم بشود و مشکلات زیادی را نیز ساخت کند و همین حالت کلیدی گوش دادن به صدای موتور به راحتی قابل تشخیص است. همین فنرها از حیث وزنی سبکتر از مدلهای دیگر فنر پر پیچ و خم هست و خوبتر از آن‌ها نیز می تواند وزن فراوان را تحمل کند. طبق معمول بهدلیل بضاعت تحمل وزن زیاد، فنرهای برگی در ماشینهای سنگین به کار میرود. علاوه بر همین اجزا، قطعاتی مانند میله الصاقی، میله پن هارد، بازوی کنترل، بازوی خمیده، بازوی دنبالهدار، بازوی پیتمن، بازوی فرمان اکسل و فرمان روا پین هم در بعضی از خودروها بهعنوان اجزای سیستم پیستون عظام ef7 تعلیق وجود دارد. عملکرد فنرها به این شکل هست که هنگامی اتومبیل از روی ناهمواری رد و به لاستیکش ضربه وارد میشود، فنرها بر اثر این ضربه عده می شود و فشار را در خود نگه میدارد تا به بدنه ضربه وارد نشود. این مواد غیرمحلول در روغن میباشند و موجب تشکیل رسوب در پیستونها میشوند حتی ممکن میباشد سبب چسبندگی رینگ و پیستون هم شوند. از طرفی هم ممکن میباشد حلقه بصورتی قفل شود که موجب ساخت خط و خش و فرسایش در دیواره سیلندر گردد که در ارتفاع دوران سبب به تحمیل هزینه های زیاد به صاحبان خودرو می شود. هنگامی اساسی سرعت بسیار رانندگی می نمایید این اتفاق در هر سیلندر 30 تا 40 توشه در ثانیه رخ می دهد . در ادامه به معرفی هر کدام از اجزای سیستم تعلیق اتومبیل خوا هیم پرداخت. لذا سرمایهگذاریهایی که به وسیله تیم قطعات اتومبیل عظام در این کمپانی شده، مسلما منحصربفرد میباشد و قطعا از عهده کسی برنمیآید که یک چنین سرمایهگذاریای در همین مقیاس انجام دهد و مهمتر از همه این که این سرمایهگذاری به سرانجام برسد، به متاع رسد و بازار نیاز داخلی را بتواند ساپورت و تامین کند. همین گونه فنر به این شکل طراحی شده می باشد که قطر حلقهها و مقدار فشردگی آنها در تمام طول فنر یکسان نیست. این میلهها در هنگام واردشدن ضربه پیچیده میشود. یک سر همین فنرها به بدنه خودرو و سر دیگر اهمیت یک اتصال جناغی به چرخهای ماشین وصل میشود. راه دیگر کنترل انبساط پیستون تعبیه یک پشت بند فولادی یا این که پیستون اهمیت تیغه حفظ کننده اینوار(INVAR) (شکل) در پیستون است.وقتی پیستون گرم می‌شود این تقویت کننده انبساط کف پیستون و برامدگی بوش گژن پین را محدود می کند.

ایندکسر