دارای این کار ساده، فشار محل ورود 8Bar به ترازو 5Bar کاهش مییابد و آب خروجی از شیر اصلی فشار شیر فشار شکن آب صنعتی 3Bar خواهد بود. به این ترتیب فشار بالای آب محل ورود و یا این که تغییرات آن به آسانی در اختیار گرفتن شده و کاهش مییابد. در ساختار این دسته ولو صنعتی، راه اندازی و در دست گرفتن شیر اصلی، به وسیله فشار کاری پایلوت صورت می گیرد. عنصر دمایی PTV لوله کوچک استوانه ای می باشد که از ورودی شیر دراز می شود و در درون آب گرم قرار می گیرد. شیر فشار شکن مهاب آب ایرانیان جهت کاربرد و به کارگیری در در اختیار گرفتن و کاهش فشار آب تا دمای 80 درجه سانتی گراد و ساخت فشار ثابت و پایدار در خروجی مهم وجود فشارهای محل ورود متفاوت از 2 تا 16 توشه گزینه استعمال قرار می گیرد. در قسمت کنترل و پایلوت عموماً یک صافی وجود دارد. پایلوت یکی از از دارای ترین بخش های شیر فشارشکن میراب و ادله تمایز آن از دیگر شیر های فشار شکن است. به این استدلال به یک شیر فلکه تنظیم فشار نیاز داریم. به این ادله استعمال از فشارشکن آب واجب است. کلیدی اعتنا به همین تقویت ، یک تغییر‌و تحول ریز در دهانه شیر فشار شکن پیلوت دار منجر به تغییر متعددی در جریان و فشار پایین دست از طریق شیر اساسی می شود. در کانال های انتقال سیالات به عمل بردن فشار شکن ها از اهمیت مضاعف زیادی بر خوردار می باشد . موردها زیادی وجود دارااست که موجب تولید خلا در باطن سیستم لوله کشی بخار می شود . از تبعات ارتقاء فشار در سیستم سیالات می­توان به جدا شدن لوله­ها و اتصالات (اتصالات جوشی در موردها شدیدتر) اشاره کرد. بویلر صنعتی همیشه اساسی گرم شدن منبسط میشود. این نشان ها (پیوست را ببینید) بیانگر برآورده شدن تمام قوانین و ملزومات تعریف‌و‌تمجید شده است. آن ها همچنین می توانند به تیتر شیرهای بای پس برای ذخیره سیستم در هنگام انقطاع الکتریسیته به کارگیری شوند. به جهت ما زیاد با داراست که فشار آب مستقر در همین تجهیزات ثابت و معین باشد تا در دراز مدت به آن‌ها آسیبی وارد نکند. ما به شیری نیاز داریم که اولا در روزگار پیدایش حریق بتوانیم کلیدی گشوده کردن آن اذن ورود آب را به همین تجهیزات بدهیم و ثانیا بتوانیم دبی آب خروجی را تهیه و تنظیم کنیم.

ایندکسر