دندان های از دست رفته نیز به دلیل نبود فضای کافی برای جویدن دندان ها، فشار بیشتری به دندان های طبیعی باقی مانده وارد می کنند. ترمیم دندان یکی از روش هایی است که برای جایگزینی دندان های از دست رفته یا ترمیم قسمت های از دست رفته ساختار دندان استفاده می شود و ساختار دندان ممکن است به دلیل پوسیدگی دندان یا شکستگی دندان از بین رفته باشد. پل های دندانی وسایلی هستند که برای پر کردن شکاف ناشی از یک یا چند دندان از دست رفته طراحی شده اند. اگر به دنبال بیماری شدید لثه یا پوسیدگی، تمام دندان ها از بین برود، یک دست دندان کامل مصنوعی برای فرد تهیه می شود.این نوع از دندان ها هرگز جایگزین دندان طبیعی نخواهد شد و چون سقف دهان همیشه توسط آن پوشیده می شود، طبیعتا بخشی از حس چشایی از دست خواهد رفت.

زیرا می تواند باعث پر شدن فضای خالی دهان و پر کردن شکاف هایی شود که محلی برای رشد باکتری ها است. زمانی که برای پر کردن دندان به عصب کشی نیاز باشد دندانپزشک بعد از ترمیم، دندان را روکش می کند. ترمیم دندان به ارتقا سلامت دندان کمک می کند. گزینه های ترمیم دندان بسیار زیاد است و تصمیم گیری به عوامل مختلفی از جمله عوامل مالی ، وضعیت دندان ها و سلامت عمومی شما بستگی دارد. یا با اندازه گیری و آماده سازی پانسمان در آزمایشگاه و سپس چسباندن آن به دندان وهدف از پوشش این است که ابتدا از دندان محافظت کنید و سپس امکان فعال شدن نیروی زیادی بر روی دندان بدون وجود آن وجود دارد.

البته گچ دندان آسیب دیده حاوی عناصر بسیار قوی است که می تواند شوک و نیروی فوق العاده ای را که از بسته شدن فک ها به وجود می آید جذب کند. این ماده در برابر خوردگی مقاوم است و اجازه نمی دهد باکتری و ذرات غذا در پوسیدگی دندان نفوذ ترمیم دندان لب پر کند.

در صورتی که هرچه زود تر جهت جلوگیری از گسترش پوسیدگی اقدامی صورت نگیرد، این پوسیدگی عصب دندان را درگیر کرده و نیاز به درمان ریشه جهت زدودن باکتری ها از کانال دندان خواهد بود. همچنین حفظ دندان طبیعی خود انسان بسیار حائز اهمیت است لذا برای حفظ آن عصب کشی انجام میشود.

ایندکسر