3. به آرامی حیاتی دستان خود، زیر بیایید تا سینه توپ را لمس نماید ، بعد از آن خویش را به بالا و در شرایط نخستین قرار دهید. 3. تا جایی که می توانید به سمت زیر بنشینید و برای یک ثانیه آن وضعیت را نگهداری نمایید و آنگاه به آرامی به وضعیت اول خویش برگردید. در صورتی که استراحت به اندازه نداشته باشید، رشته های عضلانی به خوبی ترمیم نمی شوند و شما هم هیچ تغییری در بدن خویش احساس نخواهید کرد به روایتی می اقتدار گفت همگی کارایی هایتان بی فایده برنامه بدنسازی خانگی حیاتی دمبل خواهد ماند. این تمرین برای تولید سرعت و چابکی در فوتبال است. 3. پای چپ خویش را به سمت عقب برگردانید و کلیدی پای راست خود این حرکت را تکرار کنید. اشراف عالی در حرکات پا ، تعادل و بضاعت و توان تغییر‌و تحول جهت پرسرعت شما به طور تصادفی واقعه نمی افتد؛ این نتیجه تمرینات چابکی می باشد که در اینجا یکسری نمونه آورده شده می باشد که به شما یاری می نماید تکنیک خویش را اصلاح کنید. 2. به موقعیت فشار بدن خویش را بالا بکشید و دستان خویش را بر روی توپ و زیر سینه نگه دارید و انگشتان پا را بر روی زمین ثابت قرار دهید. دارید قبل از شروع بدنسازی به دکتر معالج معالج خود مراجعه نمایید و اصلی او در مورد ورزش نمودن خویش مشورت کنید. 2. پای راست خویش را بلند کرده و به سرعت از مانع عبور بدهید و کلیدی پای چپ خود این حرکت را تکرار کنید. می توانید بدون اینکه چشم خویش را از تعرضآمیز بردارید رو به جلو پیش بروید. اگر سه روز در هفته به باشگاه می‌روید و به انجام تمرینات بدنسازی میپردازید، برنامه ذیل نوع بندی تمرین دادن عضله‌ها برای سه روز را به شما نشان خواهد داد. چنانچه پس از ۴ هفته انجام این برنامه برای شما اهمیت ارتقا وزنه ها و تغییر شتاب انجام هر تکرار و… تمرین اسپرینت به جهت چابکی در فوتبال می باشد و تضمین کننده بضاعت و توان شتاب همراه حیاتی توجه در حرکات پا است. یک نوار کشی به جهت مقاومت، دور پا ، درست بالای زانوها قرار دهید. در اینجا اکثر به تحلیل وب تارنما برنامه بدنسازی تحت بغل حجمی.

ایندکسر