کویل برج خنک کننده یک عدد از قطعات کولینگ تاور مداربسته است . البته به طور کلی مهم ذیل آوردن دشواری آب رسوب گذاری کم می‌شود و حتی سوای گشوده کردن پکینگ ها اساسی فشار آب تمیز میشوند، همچنین برای متعادل سازی سختی آب درون کولینگ تاور بایستی آب تشتک در دورههای وقتی منظم بلودان ( تخلیه ) شود. یک عدد از مشخصههای با آن سیستم پاشش آب دوار با اسپرینکلر یا این که آب پخش کن به حساب میآید. در این عملیات آب گرم از تجهیزات صنعتی یا از هر منشا گرمایی دیگر وارد برج می شود و به طور یکنواخت در بالای آن پخش می شود. بخشی از همین آلودگی میکرو ارگانیسمی می تواند شامل تولید لایه هایی نخ نما از جلبک باشد؛ در این صورت، همین لایهها مراحل انتقال گرمایی را مختل کرده و راندمان دستگاه را به شدت کاهش دهد. ممکن هست نیاز باشد چند و چند بار همین فرایند را تا حذف کامل باکتریها تکرار کنید. 8. قابلیت و امکان مونتاژ در محل کارخانه نوع مکعبی در ظرفیت های بالا به صورت چندسلولی و در عاقبت حذف هزینههای حمل ترافیکی و هزینه مونتاژ در محل. 2. آنگاه اهمیت شیوه شستشوی کلر، به حذف باکتری ها از منشا آب داخل برج خنک کننده مبادرت نمایید. در سیستمهای تهویه مطبوع، دمای آب محل ورود به برج خنک کننده (از کندانسور چیلر تراکمی آبی) حدود 33 تا 35 درجه سلسیوس و دمای آب خروجی از برج خنک کننده به کندانسور چیلرهای تراکمی آبی (آب cooling) بایستی حدود 28 تا 30 درجه سلسیوس باشد. جهت تعیین و خرید کردن آسان برج خنک کننده ، در آغاز می بایست ظرفیت برج گزینه نیاز را گزینش کنید. امروزه مثال های از اسکیل پهناور کاربرد برج خنک کننده را در صنعت در نیروگاه و پالایشگاه ها می قدرت به راحتی کاوش نمود. زیرا، برج خنک کننده در گونه های گوناگون اهمیت ظرفیت های متفاوت و کاربری متعدد تولید و عرضه می شود، و شما بایستی قبل از اقدام به خرید برج خنک کننده، دبی و حجم آب در گردش و کاربری محیط خویش را در لحاظ داشته باشید، تا بتوانید انتخاب صحیح و صدق در جور و ظرفیت برج خنک کننده، اساسی قیمت مناسب داشته فن برج خنک کننده باشید. نکته دیگر اینکه حتی در بهترین موقعیت و حتی در آب و هوای خشک نیز نباید از هر برج خنک کننده انتظار کاهش دمای آب خروجی نسبت به آب ورودی عمده از 8 جايگاه سیلیسیوس را داشت. به جهت افرادی که هر مدل نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در آیتم چگونگی استفاده از برج خنک کننده دماتجهیز ، شما احتمالا می توانید اهمیت ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر