طرز بی آلایش ظاهری تشخیص برج خنک کننده خشک و خیس نیروگاهی بررسی، تماشا بخار در نصیب خروجی دودکش آن است. سیستم برج خنک کننده هیبرید ترکیبی از طرز هوا خنک و Cooling tower است. این سیستم نیز با پاشش آب و تماس اصلی هوا موجب تبخیر بخش کوچکی از آب، در سرانجام سبب ساز کمتر دمای آب می گردد. به همین ترتیب تبخیر و مصرف آب برج خنک کن نیروپاه ناچیز می شود. با هوای کشیده شده از ذیل برج برخورد کرده و کمتر دمای سیال از شیوه تماس مهم هوای سرد اساسی لوله انجام می شود و دارای تبخیر و گرفتن حرارت از کویل سبب ساز کمتر دمای سیال داخل کویل می شود. برج خنک کننده هایی هستند که در آن‌ها یک یا یکسری حرفه در بخش ورودی هوا قرار گرفته و هوا را به داخل برج می دمند. این گونه برج های خنک کن اساسی رادیاتورهایی در قسمت ورودی است که اهمیت جریان هوای عبوری، آب درون آن برج های خنک کننده خنک می شود. در این قسمت قصد داریم تا شیوه عمل برج خنک کننده را به جهت علاقمندان شرح دهیم.در ادامه کلیدی سارآفرین همراه باشید. همین موقعیت سبب خواهد شد سیال خنک شونده (آب) اساسی هوا در رابطه نباشد و مصرف آب در اثر تبخیر در حد صفر باقی بماند. از این برج خنک کننده حیاتی عنوان کولینگ تاور نیروگاه و همینطور برج خنک کن ایترسون هم یاد می گردد. همانطور که تیتر شد یخ زدگی میتواند مشکلات و معضلات جدی به جهت دستگاه های کولینگ تاور ایجاد کند. کولینگ تاورها تجهیزات و قطعات مختلفی دارا‌هستند که هر کدام از آن ها هم با محصول و نوع های متنوعی می باشند و براساس طراحی و کارایی برج انتخاب می شوند و آیتم به کار گیری قرار افزایش راندمان برج خنک کننده می گیرند. رشته از تجهیزات اهمیت کولینگ تاور است که باید سبک و مقاوم در برابر تنش و دشواری گیر باشد. در کشور‌ایران بیش از 92-93% مقدار برق تولیدی بوسیله نیروگاه های حرارتی تولید می گردد. آب در گردش در نیروگاه ها را می اقتدار به وسیله کندانسور هوایی(ایرکولر) و یا این که کولینگ تاور خنک کرد. به کار گیری از سیستم هیبرید برای خنک کاری در نیروگاه ها به قلیل شدن مصرف آب متوسط سالیانه می انجامد. 2-6- برج خنک کننده مدار بسته: در اینگونه برجها پاشش آب روی پکینگها همراه حساس جریان هوای باطن برج سبب ساز خنک شدن آب در گردش برج شده که همین آب در تماس اهمیت کویل حاوی آب ، (سیال ناقل حرارت ) سبب ساز کمتر دمای آب یا این که روغن (یا هر سیال دیگر) روان در کویل مدار بسته همین برجها میگردد.

ایندکسر