که اگر تعدا بازی کنندگان به ترازو کافی بسیار باشد میتوانید به جهت دشوار خیس و دیدنی خیس نمودن بازی از آنها نیز استفاده کنید. یه خرده آن‌گاه خیس افسانه های این نویسنده معروف، اندرو پلاتکین، بازی مافیا و فیلم ورولف جمیعا بازی werewolf را حاصل شدند که زاده ی تد آلسپچ بود. «من مافیا ۲ را تنها گذاشتم. در واقع تنها کاری که می بایست بکنند همین می باشد که روز ها همت کنند اهمیت حرف و استدلال هویت خویش را پنهان کنند. این مورد قضیه را احتمالا بتوان صرفا ابهام مسابقه در نصیب دوم تلقی کرد. علاوه بر همین او میتواند فرد ترور شده را هم دوباره به بازی برگرداند. مجدد آفریدگار همه افراد را بیدار میکند. دنیل واورا به خوبی مرز فی مابین آیین و خوشبختی مادی را نشان می دهد. ولی عاقبت به لحاظ می رسد پشت پرده اتفاقات دیگری صورت دیتا و درحال حاضر دنیل پس از سالها سکوتش را شکسته و درباره حالت توسعه شماره دوم میگوید. ما به صورت قانونی میدانیم که تالیف فیلمنامه و ایدههای داستانی شماره دوم به قلم دنیل نوشته شدهاست و به غیر از آن، او نقش فراوانی در توسعه و گسترش شماره دوم سری نداشته است. سازندگان اعلام کردهاند که که در اکنون حاضر برنامهای به جهت عرضه ورژن ایکس باکس سری ایکس و پلی استیشن ۵ ندارند ولی درصورتیکه بازی پرفروش ظاهر شود، قطعا آن را برای نسل تازه کنسولها نیز منتشر میکنند. تعدادی سالی می گردد که اطلاعاتی در خصوص مشکلات شماره دوم مافیا به گوش میرسد و مهم نسبت دادن به داده ها موجود، خالق این سری به این معنی که Daniel Vávra سبب ساز ایجاد همین مشکلات شدهاست. بخش اعظمی از کافهها و حتی فضاهای شهری به جهت ایجاد تعامل اکثر در میان جوانان ساعاتی از روزهای هفته را به این بازی تعلق دادهاند تا جوانان و نوجوانان مهم عده شدن در این مکانها از همین بازی گروهی و تجربه همنشینی اهمیت دوستان عزیز خویش لذت ببرند. و در شیوه ی بازی تغییراتی تولید می کنند. مادر او کسی بود که در دست‌کم ممکن ویتو را از انجام عمل خلاف بازمی داشت و حتی ما در یکی از دمو های قبل از عرضه بازی مشاهده می نماییم مادر او چگونه ویتو را به کلیسا می برد و در خویش بازی میبینیم که ویتو را وادار به دعا خواندن قبل از غذا می کند. در صورتی که متهم نمودن اشخاص به صحت انجام شود به راحتی می توان در این سطح رفتارهای غیر معمول را شناسایی کرد. یک عدد از راههایی که در همین تراز برای شناسایی دیگران به شما امداد میکند، پرسیدن سوالهای واضح مرتبط کلیدی نقش افراد است. چنانچه اهل بازی مافیا هستید، احتمالا به این خلل برخوردید که به چه صورت بین اشخاص نقشها را تقسیم نمایید یا این‌که هر نقش در بازی باید چه وظیفهای انجام دهد و در چه صورت برنده بازی خواهد بود! در واقع هزارچهره در شب کشته نمی شود زیرا هر کسی بخواهد همین کار را انجام دهد خودش میمیرد. یک عدد از افراد حاضر در بازی کشته شدهاست مگر آنکه پزشک فرد آیتم نظر را نجات داده باشد. همانطور که تا قبل از این نیز اشاره شد، درصورتیکه پزشک معالج در تقریب خود برنده عمل کند و بازیکن درست را نجات دهد، آن بازیکن به بازی بازخواهد گشت. در صورتی که شهردار رایگیری را وتو بکند و فرد مورد نظرش را نجات دهد، مافیاها نمیتوانند او را حذف نمایند و اسنایپر بازی هم حق کشتن او را ندارد. پس از آن معبود پزشک معالج بازی را بیدار می‌نماید و از او میپرسد که چه کسی را میخواهی نجات دهی؟ مافیا در این سکوت همدیگر را بازی مافیا ترلان پروانه میشناسند. دزد مانند ناتاشا و ساقی هیچ گاه نمی تواند در دو شب پشت سرهم یک شخص را به تیتر نفر اولیه انتخاب نماید همین در صورتی است که نفر دوم می تواند هر شب یک شخص ثابت باشد. درضمن ساقی نیز نمیتواند در دو شب پشت سر هم یک نفر را انتخاب کند. در فاز شب با ندای گاد گروه مافیا یار او بیدار میشوند و در صورت رغبت می تواند خویش را به تیتر رئیس به تیم خود معرفی کند. مجموعه مافیا با امر مدیر مافیا که حق تیر دارد شلیک می کند و تنها ۱۰ ثانیه حق مشورت دارند. یک شب در ارتفاع بازی، یک نفر را انتخاب می کند. بعد از آن گرداننده تک تک نقش را از خواب بیدار می نماید تا وظیفه خویش را انجام دهند ( در گزینه نقش ها و وظایفشان عمده توضیح می‌دهیم . برای ادراک اکثر مقوله گفته شده و به عنوان مثال، فرض نمایید که یک تیم 13 نفره از افراد متعدد در اتاق نشیمن شما برای تجربه بازی گرد آمدهاند. فرض کنید که یک مجموعه ۱۰ نفره برای انجام بازی حضور پیدا کردهاند. درصورتیکه یکی از همین ۲ مجموعه در اکثریت باشند، بازی تمام است. در واقع وقتی که یکی از همین دو مجموعه در اکثریت خود باشند این بازی بازی مافیا دانلود به انتها میرسد. این بازی به دو بخش روز و شب تقسیم میشود.

ایندکسر