ایسیو یا این که همان کامپیوتر خودرو مانند کامپیوترهای شخصی نیست و تفاوت های بسیاری در ورودی و خروجی دارند. در صنعت خودرو، اصطلاح ECU اکثر اوقات به واحد در اختیار گرفتن موتور (ECU) یا این که واحد در دست گرفتن موتور (ECM) مربوط می شود. ECU عمل کنترل تزریق سوخت، احتراق و کمکی موتور را کلیدی به کارگیری از معادلات دیجیتالی و جداول عددی، به جای روش آنالوگ انجام می دهد. بطور مثال اهمیت مسدود شدن فیلتر هوا بوسیله گرد و غبار، ECU می تواند برای سازگار شدن موتور، آن را کلیدی میزان کمتری تزریق سوخت واضح کند و به آن اذن می دهد تا حداکثر کارایی خود را از زمان روشن شدن موتور به جای کارایی در سطح سوله داشته باشد و سبب ایجاد مخلوط بهینه می شود که این فعالیت را به واسطه ذخیره مقادیر Lambda انجام می دهد. به‌این ترتیب، می اقتدار کلیدی تغییرات تدریجی در عملکرد موتور آن ها را سازگاتر کرد. همین خفه کننده یک فلپ ساده بود که جریان هوا را در کاربراتور محدود می کرد و سبب ساز ارتقا خلاء در جت ها می شد تا جریان سوخت عمده ارتقا یابد. ECU در آن زمان امنیت اتومبیل ها را تامین می کرد. ECU J34: همین محصول برای پژو ۲۰۶ مولتی پلکس بعد از آن از ۸۵ و اهمیت موتور TU3 مورد به کار گیری قرار گرفته است. اما ایسیوهای امروزی تنها وظیفه در دست گرفتن الکترونیکی را بر عهده ندارند و گاها در هر دو نصیب پیشرانه و انتقال توان گزینه به کارگیری قرار می گیرند. در همین مقاله مهم ایسیو(ECU) و کاربرد و مکانیسم آن ایسیو ریمپ آشنا شدیم. برای دسترسی به ECU پورتهایی ذیل تیتر OBDوOBD2 وجود داراست که بخش اعظم خودروها در زیر دستور و یا درداخل متور ایسیو فولکس قرار دارند. مرکز کنترل ماشین یا این که همان ایسیو Ecu قطعه الکترونیکی میباشد که که وظیفه آن برقراری رابطه میان بخش های گوناگون یک خودروی انژکتوری است. همین سازگاری ها خیر تنها در آیتم گرفتگی فیلترهای هوا ، بلکه در بسیاری از سیستم های موتور یا گیربکس نیز صحت می کند. درصورتیکه همین واحد، موتور و هم گیربکس را در اختیار گرفتن می کند، اکثر زمان ها به آن ماژول در دست گرفتن نیروی محرکه (PCM) می گویند. اگر سوخت بسیار ناچیز باشد – اکسیژن موجب احتراق و ضعیف شدن موتور می شود. سیستم های ترکیبی به جهت عملکرد بهتر، به ECU متکی هستند ، در حالی که خصوصیت های Driving Assistance در رخ در مقوله ی در دست گرفتن شرایط موتور مطرح می شود. شرایط ماژول سیستم ترمز ضد قفل (ABS) هم ممکن است مثل کنترل کششی در نظر گرفته شود.

ایندکسر