اکسیژن مایع جزو سه انواع فیزیکی گاز اکسیژن میباشد که به رنگ آبی ناچیز رنگ موجود می باشد و در صنعت های مختلفی از آن استفاده می شود. برای پرهیز از شیوع اکسیژن، باید تجهیزات آن را در جای مناسبی نگهداری کنید و زمان استفاده از آن به تهویه مکان مورد لحاظ توجه کنید. سپس بسته به استراکچر دستگاهی که طراحی شده فشار این هوا در تعدادی مرحله به فشار آیتم حیث دستگاه افزوده میشه. ما در همین طرز نخست هوای اطراف خودمون را به وسیله ی کمپرسورهای مخصوصی که به جهت این عمل طراحی شده , بسته به مقدار حجم اکسیژنی که میخواهیم به وسیله ی اون دستگاه ساخت کنیم تامین میکنیم, اون حجم هوای اولیه به وسیله ی کمپرسورها اولیه تامین میشه . بسته به طراحی دستگاه هایی که شما قرار است باهاش کار نمایید همین فشار بالا برده میشه و در سرانجام همین فعالیت به هر حالا زیرا در یک‌سری سطح اتفاق میفته , رطوبت و co و co2 موجود در هوا نیز در این فرایند وجود داره. زیرا هممون میدونیم که رطوبت در پایین صفر سکو سبب تشکیل بلورهای یخ میشه. کلن بالایی و کلن پایینی , مخازن اکسیژن مایع فروش که در کلن پایینی الان هوای مایع تشکیل شده و منفی ۱۷۱ رتبه حرارتش هست. این حجم از هوا که تبدیل به مایع شده قسمت نخستین ی عمل ما را تشکیل میده. بخش اعظم برنامه های کاربردی به کار گیری از اکسیژن مایع پس از آن است که به صورت گاز اکسیژن بر اثر تبخیر تبدیل می شود. شیر سیلندر باید به آرامی باز شود و به خواسته گشوده و بسته نمودن شیر سیلندر هرگز نباید نیروی اضافی به آن اعمال شود. در این شرایط کپسول بایستی بر روی فشار ۲۰۰۰ PSI باشد. مانومتر به شمت امداد می کند تا مرتبا مقدار گیج فشار کپسول را تماشا کنید. به این معنی که هر یک از موادتشکیل دهنده یاد شده در همین دماها از شرایط گاز به مایع تبدیل می شن. به دلیل این که مخزن گاز اکسیژن مایع زیر فشار می باشد باید هیچ جور آسیبی به آن وارد نشود. لذا برای نگهداری آن به تجهیزات خاصی نیاز است. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات دوچندان بیشتر در مورد فروش اکسیژن مایع اصفهان لطفا به تماشا از وب تارنما ما.

ایندکسر