این دستگاه به جهت حمل و نقل راحت طراحی شده اند و اغلب تایم ها به شکل پالسی اکسیژن ایجاد می کنند. ناگفته نماند مدل های جدیدی از این دستگاه طراحی و ساخته شده اند که حیاتی باتری کار می نمایند ولی توانایی تولید اکسیژن حساس غلظت کمتری را دارند. همیشه به دنبال یک دستگاهی اهمیت نشانگر خلوص دستگاه اکسیژن ساز ترک اکسیژن (OPI) باشید. سوشیا: دستگاه اکسیژن ساز سوشیا از دستگاههای اهمیت کیفیت تولید کشور‌ایران میباشد که اکسیژنی کلیدی خلوص بالای 96% ایجاد کرده و نویز صدایی آن هم دوچندان اندک است. نرخ جریان آن از ۲ لیتر در دقیقه تا ۱۰ لیتر در دقیقه قابلتنظیم میباشد و بدین ترتیب بیماران متفاوت حیاتی نیازهای گوناگون به میزان اکسیژن در دقیقه میتوانند از آن استفاده کنند. فراموش نکنید عمده مدلهای دستگاه اکسیژن ساز خانگی یا قابلحمل برای بیماران کرونایی که به سرعت اکسیژنرسانی بیشتر و خلوص فراتر اکسیژن نیاز دارند مطلوب نیستند. • اکسیژن ساز اثبات یا این که به اصطلاح اکسیژن ساز خانگی در ظرفیت های ۳ و ۵ و ۸ و ۱۰ لیتر در دقیقه ایجاد و عرضه می گردند (منظور از ۳ یا ۵ لیتر در دقیقه، ماکزیمم حجم و فلوی تولیدی دستگاه اکسیژن ساز می باشد.) که اکسیژن مورد نیاز بیماران را به شکل سیستم پیوسته یا این که Continuous ساخت می کنند. به عنوان نمونه در صورتی که به غلظت اکسیژن ۳.۵ لیتر در دقیقه (LPM) نیاز دارید ، بایستی یک دستگاه ۵ LPM خریداری کنید. به این ترتیب ، چنانچه نیاز شما ۵ LPM هست باید یک دستگاه ۸ LPM خریداری کنید. براین اساس در صورت فشار بالا، اکسیژن کم، دمای گاز بالا، جریان نوسانی، انقطاع برق و نیاز به سرویس به شما اطلاع خواهد اعطا کرد و این از عوارض قرار گرفتن آن در فهرست بهترین اکسيژن ساز است. بدین ترتیب خیلی سهل وآسان میتوانید تعیین تنظیمات را انجام دهید. سوییچ تنظیمات آن در جلو قرار داراست و جریانسنج صحیح ذیل آن است. یکسری هشدار ایمنی برای اطمینان عمده از کارایی صحیح دستگاه در آن تعبیه شده است. ظرفیت دستگاه اکسیژن بایستی اکثر از نیاز شما باشد. این دستگاه برای بیمارانی که نیاز به غلظت عمده اکسیژن و نرخ جریان بالاتری دارند مناسب است. در برعلیه هزینه خرید یک دستگاه اکسیژن ساز مناسب خانگی ایرانی که گارانتی معتبری دارااست و وحقیقتا از اکثری از سیستم های شبیه خارجی کیفیت بالاتری داراست مانند دستگاه اکسیژن ساز سوشیا یا این که اکسیژن پلاس برای ظرفیت تولید 5 لیتر اکسیژن اساسی خلوص 93% در ساعت حدود 15 میلیون تومان می باشد . در صورتی که شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد دستگاه اکسیژن ساز تایوانی بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

ایندکسر