کار پروتز صورت آقایان و خانم ها عملی کمخطر و کمریسک محسوب می‌گردد و معمولا دلایل خاصی به دنبال ندارد ولی می بایست اهمیت چشم باز و با دیدی واقع گرایانه به نتایج این کار بنگرید. و برای کسانی که به دنبال نحوه غیر جراحی می باشند(زاویه دار نمودن فک و صورت) بهترین طریق معالجه و انتخاب خواهد بود .در این کار اهمیت ساخت برشهایی برای جاگذاری پروتز و مکانیابی مطلوب جای پروتزها و میزان پروتز موردنیاز، جانمایی پروتزها انجام میگیرد. قبل از شروع، در جلسات مشاوره، حالت فک و دندان و دهان متقاضی باز‌نگری میگردند و در صورت مناسب بودن همه این مسائل، شخص به جهت پروتز چانه معرفی می گردد. حداقل ده روز قبل از فعالیت از مصرف ویتامین E، آسپرین و بقیه داروهای ضد درد جلوگیری کنید. این ژلها توسط بدن جذب میشود، به همین عامل غیردائمی می باشند و پس از ۶ ماه زنخدان به موقعیت اولیه پروتز فک نی نی سایت خویش بازمیگردد. همینطور کمخطرتر بودن این فعالیت نسبت به فعالیت جراحی فک، یک عدد دیگر از عارضه ها محبوبیت این عمل می باشد. زیرا همانطور که می دانید انتخاب جراح اصلح و توانا تاثیر فراوان مهمی در فرآیند جراحی و نتایج حاصل از آن دارد. پروتز زنخدان حساس تزریق چربی و ژل، هر دو همانند یکدیگر و طی مراحلی هم اندازه انجام می گیرد. ولی گهگاه برخی افراد به ادله وجود نقص مادرزادی یا رویش نامتقارن استخوان، مبتلا نقص رشد استخوان فک در یک طرف شکل یا این که هر دو طرف می شوند. در هر دو رخ ردی از بخیهها باقی نمی ماند. درروشهای سنتی و جراحی فک نیز، محدودیتهای غذایی که ساخت میشدند، از کارداران مشکلزا برای بیماران بود که این نقص‌ درروش تزریق وجود ندارد. در برخی موردها جراحی تصحیح فرم فک (کوچک کردن یا کاشت ایمپلنت در آن) تنها به جهت زیبایی نیست. تا حدی که انجام همین فعالیت در بعضی موارد به پوشاندن عیب بینی افراد هم امداد می کند. در صورتی که آن هایی که این عمل جراحی را انجام داده اند و از نتیجه های فعالیت خویش رضایت به اندازه به دست نیاورده اند، می توانند در شرایطی و طی عمل جراحی پروتز را از چانه خارج کنند. در نخست پزشک معالج کارشناس اجزای صورت مریض را به جهت شناسایی جور و میزان پروتز موردنیاز بررسی می نماید تا بتواند هزینه و میزان پروتز را بهصورت تقریبی معین کند. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط با هزینه پروتز زاویه فک وب وب سایت خویش باشید.

ایندکسر