این مناطق و مجموعه بندی به عامل ها مختلفی از جمله اعتقادات جامعه، الگوهای اقلیمی و فرهنگی بستگی دارد. در همین نرم افزار، سیستم نربز (Non-uniform rational basis spline) جایگزین سیستم مش بندی (Mesh) شده هست که مبنا عمل آن مهم محاسبات ریاضی هست و این سبب شده میباشد که بتوانید جور سازی پوستههای پیچیده را اساسی دستورهای معمولی انجام دهید. پس از انجام کلیات و قبل از انجام جزییات بایستی ستون­گذاری ­ها انجام شود. برای همین تراز نیاز به اجرای داربست هست تا روند اجرای نما انجام شود. اطمینان حاصل نمایید که نمایها اصلی گنجاندن در میدان عمومی جالب و سرزنده یاری می کنند:درها و پنجره های مکرر ، کلیدی یک سری دیوار خالی ساختمانهای نخ نما رشته رشته به جهت ریتم عمودی تر پیش بینی ها و حفره ها از نحوه به کارگیری از پنجره های خلیج ، بالکن ها و ایوان ها مصارف داخلی لبریز جنب و جوش قابل مشاهده از قسمت بیرونی یا خارج از خانهاستفاده از مواد و جزییاتی که در طراحی و اجرای آن دقت نشان می دهد. باتوجه به لزوم کسب تائیدیه نما، پیش از صادر شدن جواز و اجرای نما، در طراحی نمای ساختمان مسکونی علاوه بر رعایت نکته ها مطرح شده می بایست به ضوابط کمیته نما دقت نمود. البته در زمینهای جنوبی به استدلال بهره مندی فضای ساختمان از نور طبیعی تام فعالیت به جهت طراحان ساده است. به عقیده بسیاری از طراحان اهمیت ترین نکته در طراحی نقشه ساختمان، توجه به جانمایی و لکه گذاری فضای طراحی ساختمان هوشمند داخلی پلان است. طراحی ساختمان، بخش مهمی میباشد که این کمپانی ذیل پوشش قرار می دهد. نقشه ویلایی در دو طبقه طراحی گردیده است.موقعیت دسترسی آن از شمال و غرب و با سازه فلزی طراحی گردیده است. دسترسی این ساختمان دوچندان عالیست به جور ای که از دو طرف شمال و جنوب دسترسی دارد. بدین ترتیب ، نما می بایست به نوع ای طراحی شود که حیاتی مقیاس و ظاهری دلپذیر ، نسبت و ریتم ، رابطه جامد و از جايگاه معتبر ساقط و مادی بودن باشد. در واقع معمار فن ای بایستی بتواند اهمیت وجود حصر های زمین، ضوابط و مقررات شهرداری و غیره پلان ساختمان مسکونی را به صورت حرفهای طبق حیاتی نیاز کارفرما طراحی طراحی ساختمان پلاسکو کند.

ایندکسر